O Blogu

Čau jsem Honza. Vítej na mém blogu, kde se věnuje životnímu přístupu a seberozvoji. Najdeš zde informace týkající se psychologie, vztahů a jejich dynamice. Rád bych se tu věnoval těmto tématům v souvislosti s důležitými stránkami života a nahlédnul na ně skrz perspektivu své vlastní osobní zkušenosti. 

Obsahem cílím na muže, kteří jsou zasaženi současnou krizí mužství. Zabývám se oblastí Manosféry a vlivem Red Pillu při hledání ztracené maskulinity. Red Pill ideologii podrobuji náležité kritice a uvádím ji do širších souvislostí s vývojovou a sociální psychologií, mezigeneračními vlivy a změnami ve společnosti. Jedině tak je možné z těchto myšlenek vydestilovat informace, které skutečně povedou k plnohodnotnému uzdravení (dozrání).

Je až s podivem kolik důležitých aspektů bytí opomíjíme a věříme v to, že jsou nám určité vlastnosti a schopnosti dány nějak tak přirozeně ze své podstaty. Příliš nepátráme po kořenech našich pohnutek, našich názorů a přesvědčení, které se promítají do každodenních rozhodnutí a činů. Nepodrobujeme zkoumání minulost, jenž nás zásadním způsobem formovala. Přítomnost, v niž se tyto vlivy minulosti projevují. A nakonec ani budoucnost, jež dnešními rozhodnutími utváříme. 

Věřím, že pro dosažení co největší míry spokojenosti a kvality života, je důležité přijetí sebe sama ve své autenticitě a osvojení si schopností, jíž vedou k porozumění druhých i nás samotných. Jedině tak je možné vytvářet zdravé a plnohodnotné vztahy. Mezilidské vztahy, které představují nejen základní kámen osobního života, ale tvoří také i pilíře naší společnost. 

Tak pojďme na to, ať dokonáno jest.