Přehled literatury

Smyslem zde uvedených recenzí je poskytnout pouze stručné shrnutí obsahu knihy v rozsahu komentáře uvedeného v databázi knih. V žádném případě se tedy nejedná o zevrubný rozbor díla s ambicemi podrobit jej hlubší a objektivní kritice. Jde tak spíš o vypíchnutí konkrétních věcí, které jsem během čtení shledal podstatnými a zajímavými. Týká-li se kniha nějakého…

Continue Reading

Recenze – Odhalené emoce

O obsahu recenzí a přehled literatury Emoce jsou nedílnou součástí našich životů a významným dílem vstupují do námi vnímané kvality života. Ovlivňují také naše chování, což má zásadní dopad na to, jakým způsobem jsme si schopni poradit v nejrůznějších situacích. Známý bestseller Paula Ekmana Odhalené emoce je knihou, jež shrnuje čtyřicetiletý výzkum tohoto známého psychologa…

Continue Reading

Recenze – Jak prokouknout druhé lidi

O obsahu recenzí a přehled literatury Jak prokouknout druhé lidi je vynikající a čtivě napsaná kniha věnující se tématice lidské neverbální komunikace. Jejím autorem je odborník na slovo vzatý, bývalý agent FBI Joe Navarro. Ten se během své pětadvacetileté pracovní kariéry věnoval odhalování špionů a posuzování chování potencionálních pachatelů během řízených výslechů. A také přímého…

Continue Reading

Recenze – Vytváření hojnosti

O obsahu recenzí a přehled literatury Vytváření hojnosti od Deepaka Chopra je velmi kraťounkou knihou, která se pokouší převést myšlenky kombinující západní myšlení s východní filosofií na papír. Nicméně led, na kterém se autor pohybuje, při snaze dát vědecký základ věcem jako je zákon přitažlivosti a síla přání, je stejně tak tenký jako papír sám….

Continue Reading

Recenze – Game changers

O obsahu recenzí a přehled literatury Game changers: Co lídři, inovátoři a nezávislí lidé dělají, aby zvítězili je první kniha od Dava Aspreyho, která se mi dostala do ruky. Dave Asprey je americký biohacker, zakladatel společnosti Bulletproof  a autor několika dalších knih na téma biohackingu a seberozvoje. Jinak tomu není ani v případě Game changers…

Continue Reading