Přehled literatury

Smyslem zde uvedených recenzí je poskytnout pouze stručné shrnutí obsahu knihy v rozsahu komentáře uvedeného v databázi knih. V žádném případě se tedy nejedná o zevrubný rozbor díla s ambicemi podrobit jej hlubší a objektivní kritice. Jde tak spíš o vypíchnutí konkrétních věcí, které jsem během čtení shledal podstatnými a zajímavými. Týká-li se kniha nějakého…

Continue Reading