Pickupeři

Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Bible, Jk 1,14


Dnešní příspěvěk bude opět netradiční, protože se v něm podívám na minisérii zabývájící se pickup komunitou v České republice. Celý projekt byl produkovaný pod záštitou České televize a aktuálně je k dispozici na iVysílání. V první řadě je potřeba říct, že následující text nemá suplovat recenzi. Chci se v něm zaměřit na domény, které se s touto skupinou pojí, jsou kontroverzní a na něž se právě seriál snaží diváka upozornit.

Docusoap reality

Nejdříve však něco k samotnému zpracování celého miniseriálu. Ten je rozdělen do šesti částí, přičemž se jedná o krátkometrážní epizody zpracované v žánru docusoap reality. Tento formát by se dal popsat jako scénáristicky řízená reality show, v němž sledujeme osudy hlavních protagonistů. V tomto případě jde o partičku mladých kluků, kteří vyráží do ulic, oslovovat kolemjdoucí dívky. Jejich cílem je získat pokud možno co nejvíce kontaktů a ty následovně proměnit v nějaké to úspěšné randíčko ideálně zakončené sexem. Je potřeba vypíchnout, že v případě účinkujích za jejich úmysly stojí skutečnost, že by rádi nalezli parnerku pro život.

Pickupeři, miniseriál z dílny České televize o pickup komunitě působící v rámci České Republiky.

Kluci ze štrýtu

Za oslovením ženy na ulici, nebo kdekoliv jinde, bych hned problémy nehledal. Je to jeden z validních způsobů, jak se s někým seznámit. Jinou otázkou je, jak přistupovat k situaci, kdy se z toho stává jakási podivná hra, někdy možná až hraničící s obsesí.

V rámci pickupu, opominu-li teď online prostředí, se rozlišuje mezi nočním balením v klubech a venkovním denním balením. Oproti nočním podnikům, kde se hojně popíjí alkohol a kam spousta žen chodí za účelem se pobavit, je přímé oslovení jakousi královskou disciplínou pickupu. Ulice, pasáže, ale i hromadné dopravní prostředky otvírají ničím neohraničený prostor, ve kterém se předvedou skutečné schopnosti každého pickupera.

V obou případech se řeší obdobná témata. Jakým způsobem danou ženu oslovit? Jak s ní vést rozhovor a jak ji zaujmout? Jak získat kontakt, případně oslovení rovnou přetavit v instantní rande? Takové otázky pickup komunita řeší a také v rámci nalezení řešení překážek s tím souvisejících, přináší sadu různých postupů, fint a triků, se kterými může balič operovat.

(Ne)přirozená manipulace

O čem však pickup techniky jsou? Podíváš-li se na některé z nich blíž, zjistíš, že jde v podstatě o soubor toho, jak se přirozeně chováme v rámci procesu lidských námluv. Jde o koncepty vzbuzování zájmu, připoutání pozornosti, vystavování svých kvalit do popředí, eliminace konkurence atd. Akorát je vše učesáno a formalizováno tak, aby šlo o co nejpreciznější a nejpřímější postupy. Cílem je eliminovat chyby a mít co největší impakt.

Tím se z procesu svádění vytrácí velmi důležitá složka a tou je autenticita. I proto si musí nejdřív každý tyto postupy osvojit a integrovat je do své Game. Nakolik je tento přístup pro některé muže kostrbatý, si můžeš povšimnout ve snímku.

Ostatně i pickup techniky natáčených účastníků bývají v rozporu s tím, co se v této sféře vyučuje. Pozornému oku pak neunikne fakt, že Honza sklízí své úspěchy hlavně díky tomu, že dokáže být uvolněný. Tony zase boduje skrze svá kouzlíčka, která zaujmou, může být při nich fyzický a do karet mu hraje i jeho nadprůměrná výška.

Tady je namístě danou věc trochu rozvést. Navazování kontaktů za účelem nalezení sexuálního partnera je dovednost, kterou se učíme během dospívání. Vlivem různých faktorů existuje mnoho mužů, kteří v této zručnosti nejsou příliš dobří. V tomto ohledu lze na pickup nahlížet jako na něco, co může plnit funkci korektivní zkušenosti. Takový muž si může daný proces zažít v relativně bezpečném prostředí komunity. Zažije odmítnutí, poučí se z vlastních chyb a má podporu druhých. Tím chci poukázat na to, že nic není černobílé. Tak jde je ten problém?

Tyto komunity sdružují různé typy lidí, s různými pohnutkami, kteří se navíc navzájem ovlivňují. A tady se dostáváme k první kontroverzi, která se s pickup komunitou pojí a na kterou seriál upozorňuje. Jde o manipulativní chování, které některé pickuperské techniky vykazují.

Tady lze přispěchat na obranu s tvrzením, že všichni svým způsobem manipulujeme. Vždyť i přece v rámci naturálního svádění se takto jako lidé chováme. Je to vychytralá argumentace, protože jak takové počínání pak od sebe odlišit? Manipulace zůstává manipulací, ať už se ji dopouštíme vědomě či ne. Navíc některé techniky jako třeba namátkou Push-Pull metoda, Negging, či metoda Soft Next nemají s přirozeným způsobem seznamování nic společného a jde ryze o metody využívající psychologických jevů.

Takže tady nejde jen o různé úhly pohledu. Opět jde o nebezpečný mix, který je pro Red Pill, potažmo celou Manosféru typický a týká se i pickuperů.

Balení a oslovování holek na ulici.

Obchod s lidskými potřebami

Čtvrtý díl se zaměřuje na byznys, který okolo seznamování vyrostl. Celou situaci, dle mého názoru, dobře vystihuje sám jeden z koučů, když hovoří o tom, že některým chlapům stačí jeden až dva dny mentoringu, zatímco jiní jich musí v terénu absolvovat celou řadu. Nevím jestli to bylo záměrem samotných tvůrců, nebo to tak přirozeně vyplynulo, ale tuto skutečnost vlastně reprezentují i samotní aktéři. Zatímco se jeden potřebuje spíše jen osmělit, druhý je rozpolcený a dlouhodobě uvízlý v bludném kruhu osobnostního růstu.

Myslím, že to v základu demonstruje skupinu mužů, kteří tyto služby nejčastěji vyhledávají. Na první pohled si tito muži potřebují osvojit sociální dovednosti. Při bližším zkoumání se však odhalují i jejich vnitřní motivace, které souvisí s vnímáním hodnot a naplňováním potřeb.

K této skupině se tak přidává další, která reprezentuje muže, kteří dotáhli seznamování k dokonalosti. To jsou ti skuteční mistři z PUA komunity (Pickup Artists). Tito koučové se reprezentují jako úspěšní muži s vysokou hodnotou. Platí za autority a mnozí z nich našli své poslání právě v pomoci jiným mužům, které s ochotou tou strastiplnou cestou seznamování provedou. Samozřejmě, že za nějaký ten peníz.

A ten peníz je nemalý. Nemá smysl příliš polemizovat nad tím, jak jsou takové služby naceněny. V rámci koučování se pohybujeme v relativně vysokých částkách několika tisíců korun za jedno sezení. Otázkou spíš je to, jakou mají tito lidé kvalifikaci. Od jednoho se dozvídáme, že jejich učení vychází z praxe. Praktické znalosti jsou určitě důležité, ale je to jediný a nutný předpoklad?

Jinými slovy odborníci z řad psychologů, párových i jiných psychoterapeutů jsou součástí systému, který operuje s tradičními (tzv. Blue Pilled) představami o vztazích. Vycházejí z přístupů, které se zabývají jinou praxí a proto jejich rady nefungují. Ano, těžko si lze totiž představit, že tě bude terapeut nabádat k nějaké formě manipulace. Navíc je zde očividné nepochopení toho, jak psychoterapeutický proces funguje a na čem stojí.

Problémem otevřeného podnikání v této oblasti je, a vlastně koučinku obecně, schopnost stanovit hranice toho, k čemu je takový člověk ještě kompetentní a oprávněn. Takové věci se učí v rámci certifikovaných programů. Ostatně to je věc, se kterou se potýká i současná legislativa. Jakým způsobem tyto profese kontrolovat, aby se dokázalo zabránit v působení různých podvodníků nebo lidí, kteří svou čiností mohou druhé poškozovat.

Netvrdím, že je to zrovna případ koučů, kteří v tomto dokumentu vystupují. Tvrdím, že je dobré se zajímat o to, do čích rukou se svěřuješ. Jaké mají tito lidé vzdělání v oboru, jaký je kontrakt zakázky, co za své peníze opravdu dostaneš a zda-li je to vůbec vhodný způsob řešení tvých problémů.

zmatení kluci hledající pomoc ve světě seznamování

Prodej naleštěných představ?

Jedním ze způsobů, jak lze na tyto služby nahlédnout, je podívat se na to, jakým způsobem jsou propagovány. Nosnými tématy jsou životní změna a dosažení spokojenosti. To asi není v oblasti seberozvoje nic neobvyklého. Zajímavější je segment populace, na kterou takové reklamy směřují. Výzvy se soustředí na důležité aspekty, jako je budování sebevědomí, vymanění se z role oběti, či převzetí zodpovědnosti. Pracují s obrazem mužů, na které cílí a jejich oblibou u žen. Pracují s obrazem síly. To je dále navázáno a spojováno s nějakou hodnotou. Hodnotou vnitřní nebo vnější, například tebe jako úspěšného muže, což je dalším poznávacím znakem takového obsahu. Výsledná nabídka se pak tváří jako okamžitá nezištná pomoc.

Budou úspěšní, budou mít hojnost krásných žen a nabydou bohatství. Whatever. Budou mít zkrátka všechno to, o čem se domnívají, že jim chybí k tomu, aby se cítili hodnotní. Jako muži, jako lidé. To mimo jiného znamená, že konečně přestanou cítit tu vnitřní úzkost plynoucí z jejich nedostatečného pocitu vlastní hodnoty. Jejich vnitřní kritik konečně utichne. Což v samotném závěru potvrzuje i sám Honza svými až mrazivými slovy: ,,Jsem osamělá troska, která si neumí nějak najít kvalitní vztah, protože v tom prostě neumí chodit. Protože je to sračka, která neumí prostě s tím partnerem mluvit a budovat ten vztah.“ [1]

Šedé vody osobního rozvoje

V tomto bodě se nám všechno hezky začíná spojovat, nebo alespoň se vynořuje mnoho otazníků, které nelze s klidem přejít:

  • Z čeho je tedy fakticky tento lukrativní byznys živ?
  • Živí ho ti, kteří kurzy opakovaně nakupují nebo ti, které stačí jen jednorázově popostrčit?
  • Co stojí za tím, že i přes mizivé výsledky se někteří opakovaně vrací?
  • Jací jsou tito pravidelní zákazníci a jaké vlastně řeší problémy?
  • Daří se jim je vyřešit?
  • Dokáží tito koučové rozpoznat, že problém daného člověka je spíš terapeutické téma?
  • Jsou ochotni spolupráci s ním i navzdory možné ztráty přijmu ukončit?
  • Jsou předávané informace v prodávaných kurzech opravdu tak hodnotné, jak se prezentují?

Je zde důvodné podezření, že v mnoha ohledech není takové podnikání při nejmenším etické. Lidé přirozeně touží po lásce a blízkosti. Zdravé sebevědomí a zralá vztahovost zdaleka není jen o schopnosti někoho umět svést. Stát se alfa mužem, který představuje jen nějakou domnělou hodnotu, neřeší pravou podstatu potíží, kterou se snaží dotyční vyřešit. Na tuto skutečnost seriál upozorňuje skrz komentář bývalého pickupera (rozhovor s Honzou), který na svém příběhu dokládá, že vybudovat vztah je o autenticitě, komunikaci a důvěře. To proč se angažoval v pickupu byla touha po naplnění a vybudování takového vztahu. Táž touha a motivace, která vede i zbylé účinkující.

Pomáhají tyto služby a produkty? Podle vyjádření účastníka Woodyho ano [5]. Otázkou je, nakolik jsou efektivní, že změny nejsou dostačující nebo persistentní.

Seberozvoj, literatura, koučové a influenceři

Vzkaz veřejnosti

Co se k seriálu říct na závěr? Je to právě formát a stopáž, které hrají v neprospěch celého projektu a jeho sdělení. Občas tak některé věci vyznívají na prázdno. Zvlášť pokud jde o celkový dojem, který si může udělat divák touto problematikou zcela nepolíbený. Takový divák totiž pravděpodobně uvidí jen pár naivních kluků, kteří ve svých snahách působí spíše tragikomicky, než že by byly obrazem sofistikovaných manipulátorů. Nutno však dodat, že to bylo záměrem autorů, ponechat názor divákovi. Doporučuju si tak poslechnout i rozhovor v podcastu České televize Kavky. [2]

A právě to asi nejvíce zamrzí, že není prostor pro to, aby se mohlo jít více do hloubky. Upozornění na související kontroverze zůstávají nerozvinuty v pouhých v náznacích. Sledující se tak nedozví nic o tom, že pickup komunita je součástí mnohem větší skupiny takzvané Manosféry a že nejde jen nějaké rozmary mladých nezkušených kluků, ale že jsou jejími vlivy zasádním způsobem ovlivňováni i dospělí muži. Ti všichni pak musí čelit vlivu Red Pill ideologie, které je plná sporů a nemá daleko k mysoginnímu a toxickému chování.

Obzvlášť velkou pozornost by si zasloužili samotní koučové, jejich projekty a podnikání, které vzkvétá mnohem víc v prostředí internetu. Tam se totiž najednou ocitáme v opravdu velmi šedé zóně, která vytváří dobrý manévrovací prostor pro šíření různých extrémních názorů, polopravd a dogmat. Ty se skrze influencing šíří mezi mládeží raketovou rychlostí bez jakéhokoliv zásahu.

Co se tvůrcům určitě musí nechat, je že dokázali přijít s tímto námětem a prosadit ho v rámci vysílání České televize. V tomto ohledu jde o ojedinělý počin, protože se k širší veřejnosti dostávají alespoň dílčí informace o tom, co se dnes běžně odehrává na poli mužského seberozvoje. Pro ucelenější obrázek však doporučuju poslechnout si i vyjádření k celému projektu od jednoho z účastníků [3] [4].

Sdílím přesvědčení režiséra Tadeáše Daňka, které ho i motivovalo k tomu, aby celou věc vytvořil. Můžeme tak doufat, že tato první vlaštovka třeba podnítí další autory i veřejnost k tomu, aby se o toto téma dále zajímali. Ostatně i vznik tohoto příspěvku byl motivován tím, že poskytne další informace všem, kteří tak učiní. Bude-li těch vlaštovek více, třeba jednou udělají i to pomyslné jaro.

Dokonáno jest!

Použité zdroje

[1] DANĚK, Tadeáš. (2023). Pickupeři, In: https://www.ceskatelevize.cz, 2023-11-20 [online; cit. 2023-12-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15510927935-pickuperi/
[2] PACNER, Jakub (2023). Balení holek na ulici jako sport. O nové české sondě Pickupeři. In: https://open.spotify.com [Podcast České televize Kavky], 2023-11-24 [online; cit. 2023-12-01]. Dostupné z: https://open.spotify.com/episode/5X2Ml9YzOcHAL86D1wKrM9
[3] WOODY (2023). Vyjádření Woody k projektu na iVysílání. In: https://www.instagram.com, 2023-12-19 [online; cit. 2023-12-19]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C0_aTDhrI2N/
[4] WOODY (2023). Vyjádření Woody k projektu na streamu. In: https://www.instagram.com, 2023-11-25 [online; cit. 2023-11-25]. Dostupné z: https://www.instagram.com/reel/C0FH1mGtXSc/?fbclid=IwAR0YjG-qik_mBIQ99pxkRrvR1OhskBU5O7TdvESDZUMH3JTRHeIabBK6aaA
[5] WOODY (2023). Woodyho recenze na jeden z produktů PUA komunity streetgame.cz. In: https://www.facebook.com, 2021-12-24 [online; cit. 2021-12-24]. Dostupné z: https://fb.watch/qc552J7L1f

Chodíš na street a chceš se podělit o svůj názor? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
67 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Longin

Ke shlédnutí dokumentu jsem potřeboval nahodit hladinku a tu udržovat při sledování všech epizod, jinak bych to mentálně asi nezvládl. Takový snímek Buď chlap! z roku 2011 je proti tomuhle slabý odvar. 😀 V komunitách kolem redpillu a pickupu je samozřejmě snímek hejtován jako tendenční a neobjektivní – obzvláště jejich kouči, pochopitelně mají strach o odliv prachů, ať už v podobě náboru nových oveček nebo odchodu těch stávajících.

I přes určitou tendečnost a neobjektivnost seriálu je tam znázorněno dost faktů kolem těchto komunit.

Dobře je tam vidět ten byznys model, který je vcelku jednoduchý a stejně jak v zahraničí funguje na stejném principu už pár dekád. Do pickup komunit prakticky přichází dva typy mužů. Ta první skupina jsou vcelku normální kluci, co potřebují pár věcí doladit, mají časem výsledky a z komunity odchází „do života“. Zde jsem popravdě zezačátku tipoval Honzu. Ta druhá skupina jsou „autisti“, co přes všechen investovaný čas a peníze úspěchy nebo nějaký posun nemají. Otázka za 10 bludišťáků – jako vlastník pua byznysu na jaké skupině postavím reklamu a na jaké skupině postavím stabiliní příjem na manipulaci „lack of results is lack of work“? 🙂

Ok, zapomněl jsem na třetí skupinu a to jsou ti, co rozpoznají, že jsou bullshitováni.
Ve snímku jsou zobrazeny vcelku obstojně všechny skupiny. Máme tu skupinku autistů, kteří jsou převážně zastupování v podobě legendárního Ondřeje aka Woodyho, který ani po 8 letech investovaných peněz a času do kurzů neumí vést rande natož neroboticky oslovit holku na ulici. Dále mu to sekunduje santusák s plesnivými zuby, jehož jméno jsem zapomněl, co si z bytu po rodičích udělal squat – tenhle borec by měl raději ušetřené peníze investovat do zubaře a ortodentologa. Všichni jsou etaloni cílové klientely těchto byznysů.
Honza nakonec byl podle všeho nastrčený herec (od vedení snímku docela podpásovka jako 🙂 ), ale tak nějak zobrazuje tu naivní osobu, která doufala, že se něco naučí a nakonec odchází z komunity totálně znechucen, protože mu došlo, jak to robotické oslovování na ulici je totální bullshit pro seberozvoj v sociální dynamice. Forma lekce jakou mu dali „bývalí pickupeři“ mi nicméně přišla dost přetažená za vlasy.

Chybí tam explicitnější zobrazení sektářství, které své členy utvrzují v jejich nedostatečnosti a zneužívají toho, že ti kluci nebyli schopní si najít tzv naturálního kámoše nebo nějaký adekvátní mužský vzor, který by je do toho světa dostal autenticky. Nemluvě o tom, že některé případy často potřebují pomoc spíše odborníka, což ti scammeři často ví, ale prachy prostě nesmrdí. Prezentované „know-how“ připomíná obdobou základní školu do jejichž lavic jsou stále naháněni. Celý princip toho placeného kamaráda je většinou o chození s klientem a trénování vystupování z komfortní zóny chozením po Příkopě a motivací do masivního oslovování. Získaný kontakt na instagram, který ta holka dala spíš kvůli tomu, aby se toho otrapy zbavila, je oslavován jako megaúspěch. Vše se tak redukuje na statistiku a creepování vyghostovaných kontaktů. Honí se za nedosažitelným grálem, na který většinou nemají, ale utěšují se, že toho jednoho dne dosáhnou – samozřejmě po všech těch zaplacených ebookách, videokurzech, bootcampech, osobních koučíngů a streetech. 😀
Nikdy jsem nepochopil potřebu výuky začátečníků převážně ve streetování. Akorát v komerčních komunitách je to akorát rejžování peněz a lépe se to prodává…než třeba práce na životním stylu, sociálním okruhu (kapitálu) a pro začátek seznamování na společenských akcích či v nočním životě nebo online.

Škoda, že tohle nenatočili dřív. 😀

Mirek Sedlák

Woodyho (bez vlasů) jsem viděl včera při akci. Je marnej. Když oslovoval holku, tak to bylo strašně vidět, jak je to neautentický.

Jana

skvěle výstižně popsaný point celé problematiky, je to jen další neetický byznys. Líbí se mi,j ak jsi to popsal z chlapského pohledu. A souhlas a jednou jsem to i napsala pod video gurů z DE (ano, v rámci guilty pleasure si k úklidu pustím různé tyto mentory :-D). Nějaký jeho sledující se ho ptal, zda nevadí, když nemá zub. A pan šéfík z DE říká úplně dementně: „jak to mám vědět, tak můžeš se jí líbit.. “ wtf.. už na základě tohoto by ten chlap měl především vyhledat zubaře a peníze dát jemu. Raději si zaplatit fitness trenéra, investovat do dobré stravy a zbavit se zlozvyků-kouření, přemíra chlastu, hraní pc her apod. Přitom jak popisuješ, v první řadě máš se rozvíjet ve svých možnostech a jakékoliv naučené fráze ženské stejnak poznají.. A máš pravdu, já dala kontakt týpkovi jen proto, abych se ho už zbavila a pak jsem ghostla. Získání kontaktu není úspěch…

Štěpánka

Hezky napsaná recenze, díky! Souhlasím s tím, že je škoda, že dokument nešel do hloubky a neukázal tenhle fenomén víc v kontextu, ale též oceňuju, že vůbec vznikl.

Markéta Němá

Jendo, hezky jsi to shrnul. Osobně si myslím, že je skvělé, když si chlapi vzájemně vypomáhají a podporují se ve zdokonalování svých dovedností. To, co však vnímám jako nebezpečné, jsou ti samozvaní kouči, kteří na nezkušených klukách vydělávají balík peněz a často kluky krmí hloupostmi. Jak zmiňuješ, tak je problematická jejich odbornost, a řekla bych i jejich skutečný záměr. Někteří to totiž vidi prostě jen jako dobrý byznys, který je postaven na cool fasádě a rádoby sebevědomí. Po shlédnutí dokumentu mi z celé té situace bylo smutno. Bylo mi líto těch kluků, kteří se cítí nedostateční, a taky toho, jak na těchto lidech ty rádoby alfa chlapi vydělávají. Díky za tento článek a za to že šíříš osvětu!

Benito

Můžu k něčemu?
Psychologové opravdu vesměs seznamování a jak funguje atraktivita a přitažlivost muž vs žena nerozumí. Mě jeden řekl že třeba zrovna při čtení knihy coby nesmělého přemýšlivého introverta na mě narazí žena, kterou to zaujme. Nebo že musím potkat tu pravou.
Jenže moje celoživotní zkušenosti i pozorování okolí mě přesvědčují že takhle to prostě v reálu nefunguje.
V reálu ty ženy většinou rychle rozeberou sebevědomý, sociálně dobře komunikativní střelci a na nesmělí introverti mají smůlu, zůstávají sami.
To je prostě realita a praxe.
A to žáden psycholog nereflektuje.

Benito

To konstatování typu “ musíš potkat tu pravou“ při neúspěchu u žen či nezájmu žen je nesmyslné a nelogické klišé. Už jen proto že ten kámoš nebo týpek, na kterého se ženy lepí jako vosy na bonbón, potkává všude ty pravé? To je přece nesmysl. Je to o sociálně komunikačních dovednostech a charisma, za mě. A Mindsetu. Samozřejmě je důležité umět být pro ženy přitažlivý, ne proto abys měl harém, ale už jen proto aby ses vůbec mohl seznámit i se svou partnerkou a mohl si vybrat toho, kdo tě přitahuje a s kým si rozumíš a nezůstal na ocet nebo vzal někoho, kdo na tebe zbyde abys vůbec někoho měl.

Benito

Já se dostal k pickupu paradoxně trošku přes ženskou. Po dlouhodobé sexuální abstinenci jsem vybral prachy z účtu a zašel si do nočního klubu abych si konečně po dlouhé době…. 😂 Ano, jsem normální zdravý chlap a ne mód mnicha a kněze v celibátu nedávám. A já té společnici říkám že “ mít ženskou, tak tu s tebou nejsem“. A ona “ a proč nemáš?“. A já “ no já to na ženské neumím“. A ona “ a slyšel si někdy o pickupu?“. Něco jsem si o tom pak zjišťoval. Pak jsem si koupil od Olivera Kuhna “ Dokonalý svůdce“, poté “ Hra“ od Strausse.
Jinak co se týče toho dokumentu, přijde mi v určitých věcech dost nevyvážený. Jednak nejde do hloubky, pak nerozlišuje různé motivy lidí, co přichází k pickupu od touhy mít co nejvíc zářezů přes vůbec nalezení vztahu pro ty co to vůbec na holky neumí. Rovněž nereflektuje situaci lidí, kteří zažívají od žen neustálé odmítání a padají do kamarádské zóny a mají nakročeno ke staromládenectví či incelu. Kdo jim v tom poradí a pomůže? Psychologové, co typkovi který neumí flirtovat, smal talk, ženu zaujmout a oni mu poradí že musí počkat na tu pravou? Nebo poradci na vztah, kteří řeší vztahové potíže a fungování, když ale on se ke vztahu a rande ani nedostane?
Co mi pickup dal? Tak třeba že jsem poznal že určité klišé jsou naprosté bullshity, třeba že je to o vzhledu a penězích nebo že o ženu se člověk musí snažit, být milý, hodný, co nejvíc pozorný….
Taky mi u dokumentu vadí, že neřeší lidi, kteří s pickupem začnou prostě proto, že nejsou součástí vztahového ani sexuálního života žen a chtějí to změnit.
A závěr filmu kde říkají že je třeba muže odnaučit oslovit ženu, jež se mu líbí, tak to jako no comment. To má čekat až žena osloví jeho? Ale to se jako spíš nestává než stává.
A zrovna já jsem začal s pickupem proto, abych dokázal sbalit ženu, jež se mi líbí a přitahuje mě a mohl jí mít jednou jako manželku a matku svých dětí. Takže v tomhle za mě zklamání.

Benito

Ten syndrom hodného kluka je průser. No a taky mi v tom dokumentu chybí rozlišení na dobré vs špatné kurzy umění se seznamovat se ženami, jakoby všechny byly špatné. A otázka do pranice, kde je hrana mezi poznat více žen a vybudovat hojnost ( aby si člověk opravdu mohl vybrat kvalitní partnerku a měl z čeho vybírat a nevycházel z nedostatku kdy vezme vše, ty co ho nepřitahují,jsou toxické, není kompatibilita, aby vůbec někoho aspoň měl, páč nemá na výběr ) a mezi děláním si zářezů? Protože i když oba oslovují hodně žen, ten motiv je diametrálně odlišný ( moci si z množství žen vybrat tu nejvíc kompatibilní partnerku a manželku vs. zářezy na pažbě). Takže za mě tak.

Benito

Jo a ještě bych vypíchnul závěr dokumentu, kdy tam říkají tomu jednomu něco ve smyslu “ nechej pickupu a najdi si raději holku“. Kdyby věděli, že plno lidí začne s pickupem právě proto, že si nedokážou najít holku. Ach jo. 😂

Jana

no mindset a seduce taktiky ani to ti ještě lásku atraktivní ženy nemusí zajistit, cokoliv co je neautentické dlouho nevydrží.. Kámoš je asi extrovert a ti bývají prostě víc oblíbení v jakémkoliv kolektivu, introvert se stává extrovertem ve svém sociálním okruhu. Mindtuber ti to vysvětluje dobře, máš třeba nastavení a trauma z dětství, ovlivnily tě rodinné vztahy..,než bych začla nějakými pickup technikami, tak bych si prošla terapii s vystudovaným odbroníkem, aby se člověk vyčistil a věděl, proč je takový a co ho přitahuje a proč.
Tito různí kouči zase vštěpují ženám, buď krásná, milá, podporující, nekomplikovaná a bla bla, ale ani toto nezaručí lásku muže k takovéto ženě.
Jde o to, že i zdánlivě seběvědomý chlap je v hloubi duše velmi nesebevědomý a valením šroubů do hlav žen a jejich následné skalpy jsou lékem na nízké sebevědomí. Dobrý mindset je, že nic a nikdo nám nezajistí lásku druhého -muže, ženy a nikdy bychom si je neměli nijak nárokovat a už vůbec ne od nich odvozovat svoji hodnotu, souhlas to jde hodně těžko, neboť si neseme traumata z dětství či z jiných vztahů. Za mě je lepší opravdu simplifikovat život- naučit se disciplínu – odpírat si nezdravý dopamin. Kluk v první řadě má sportovat, nemá to přehánět s alkoholem atd.., přehánět paření her apod. A taky si uvědom, že dnešní mladé krásné holky jsou daleko víc narcističtější než to bývalo za časů tvých rodičů.Krásná mladá holka má opravdu velký výběr i díky sociálním platformám monetizuje svůj vzhled. Pokud s takovou budeš, tak neočekávej loajalitu, ale ani ji nemůžeš nijak mentorovat o tom, co má a co nemá dělat. A ano je to velký mýtus, že někde je ta pravá…, spíš si řekni, kdybych byla moje vysněná holka- chtěla bych sebe a co pro to mohu udělat. z čeho slevím a z čeho ne. Pokud chceš hlavně vzhled, tak musíš holt strpět v mnoha ohledech narcistické chování.

Benito

Tak vzhled… Vzhled není jediné. Ale musí mě přitahovat,chemie,jiskra. Já nejsem asexuální abych chtěl ženu, co mě fyzicky nepřitahuje.Nemusi být modelka,ale prostě být můj typ. Nevím jak to jinak vyjádřit. No sám sportuju, dbám o sebe, myslím si že vypadám celkem dobře. Ale prostě jsem neuměl flirtovat, smal talk, vyvolat v ženě co se mi líbí zaujmutí a tak no.

Jana

v tom případě jde o to spíš zamakat na sociálních dovednostech. A nezapomeň, že bohužel se průměrné ženy vidí mnohdy jako 10tky, je to nešvar. Tak jako mě překvapují někteří chlapi ( a setkala jsem se s tím), kdy mi chlap, jenž opravdu nemá postavu Y, pomlouvá postavu jeho přítelkyně a jak si představuje, aby postava jeho přítelkyně měla vypadat a jak by měla cvičit, wtf. Říkala jsem si, že si snad dělá legraci ne… Ženy zase nechápou, že sice atraktivní chlap se s nimi vyspí, ale zase nejsou až tak po všech stránkách atraktivní, aby s nimi měl vztah a taková žena si myslí jen na takové chlapy, „přece se mnou vyspal, tak mám nárok být ve vztahu s takovým typem chlapa..“, pro ženu není sex potvrzením její atraktivity, potvrzením její atraktivity je až dlouhodobý vztah s perspektivním chlapem. Co bych doporučila, až půjdeš na rande s nějakou ženou- udělej něco zážitkového, emočního, co si zapamatuje, nějakou blbost, třeba zazvonit na všechny zvonky u baráku, nebo nějakou kulišárnu v mezích zákona :-D, neprofilovat se jako úplně ten hodný, ale spíš se snažit o vtipy, všechny milujeme Chandlera za jeho někdy trapné a někdy sarkastické vtípky. Nenos kytky, naopak třebas prones vtípek směrem k ženě, že jsi zklamán, čekal si nějaký květ…,prostě nějakým způsobem vzbudit úsměv u ženy. Můj ex třeba použil vtipnou hlášku, že už týden nebydlí se svou mámou (v tu chvíli jsem se při pití málem utopila, samozřejmě, že bydlel už leta samostatně..). No ženám se radí -naopak při hrozbě atraktivního vtipného týpka, kdy hrozí namotání, deeskalovat rande na co nejnudnější, aby nespadla do spárů lovce a tobě jde o opak, udělat co nejvíc zážitkové rande, ale ne žádný wellness pobyty, drahé večeře či jiné věci, pugéty růží. to udělej až za půl roku vztahu… Hrozně o ní prozradí sociální sítě, jaké typy příspěvků postuje, z toho budeš mít dobrou představu -jak se sama sebe cení a co tak zhruba očekává.

Jana

no jednak život není fér a krása je opravdu zboží vyšší ceny, zvláště pokud se jedná o mladou a velmi přitažlivou ženu. Prostě každý chceme Lamborghini, ale vetšina z nás včetně žen má max na auto střední třídy či někdy hůř na ojetiny:-D. Vidím, že řešíš, že si borci rozberou ty hezčí kusy, a ženy zase řeší to, že chtějí od těchto přitažlivějších týpků komitovaný vztah. Co si budeme nalhávat, my ženy chceme také co nejpřitažlivějšího týpka a toho lapnout do vztahu, ale ten má, jak sám popisuješ, více možností a chce prostě větší variabilitu. A zase jak ty říkáš, nechceš – „ošklivé brejlaté Douchové“, tak jak ani ženy nestojí o ty spolehlivé slušné chlapy, jsou to fajn kámoši, ale sex si s nimi nedokážeme představit, jednoduše z důvodu nedostatečné maskulinity a tedy neatraktivnosti (nesportují, fňukají, nemají hranice, působí needy, clingy, jsou nudní..) . Většinou říkáme, že si buď zaslouží někoho lepšího a nebo v lepším případě, že tam není chemie a některé vyčuranější holky si je udržují v naději a požadují od nich službičky zdarma, za které nikdy nepřijde odměna v podobě sexu. Ale zase jak níže popisuješ, chlap tu frustraci může vyřešit návštěvou bordelu (nijak to neodsuzuju), ale žena nepotřebuje zásun, ale spíš zájem, emoci, společný čas… ,takže takto frustrovaná žena si nikam nemůže skočit do nějakého vykřičeného domu, aby se jí věnoval pěkný chlap a povídali si 😀 a ona si pak mylně představovala s takovým bílé svatební šaty … Mě je nepříjemný zájem kluka, kterého nechci, je mi nepříjemný ten pocit, že je třebas i jako člověk hodnotný a mnohem hodnotnější než týpek mého zájmu, ale stejnak si nemůžeš pomoci a takového chlapa nechceš. No a k těm taktikám, prostě když nemáš pořádný základ (tedy pořešenou atraktivnost, která zahrnuje – sociální status, vzhled, sociální okruh, komunikaci), tak ti mindset pro opravdu atraktivní holku nepomůže a nepomůžou sebelepší rady redpillkoučů. Ani tak nepomohou rady pro ženy- buďte prostě co nejvíc feminní, žádná bossgirl s kariérou, netlačte na chlapa, buďte empatická, nechte se vést- a co se stane, týpek, ten atraktivní, bude takovou ženou znuděn, nemusí to tak být, ale ani toto chování ho nepřiměje, aby vstoupil s dotyčnou do vztahu a nechá si ji jako kámošku s benefity, holku to ničí.. A pak se teda dle mé teorie nacházejí v jedné množině muži z friendzony a ženy z fuckzony, a přesto se v této množině nepomíchají. Méně atraktivní muži, ať už to znamená pro kohokoliv cokoliv nechtějí ženy, které odpovídají přibližnému levlu jejich atraktivity a ženy, které i atraktivní týpci shledávají atraktivní aspoň na sex, tak se k takové ženě neuvážou a z toho vzniká frustrace 80 procent žen . No 20 % mužů opravdu může mít skoro těch 100% všech žen a 80% procent mužů horko těžko shání i průměrnou ženu. Univrsální řešení asi není, je to o náhodě a jak si člověk uspořádá myšlenky, zda půjde bolestivou proměnou sebezlepšování a časem upozadí některé své potřeby – tedy udělá nějaký kompromis a nebo se na to vybodne a smíří se situací. No nic není neměnné. Ale asi je dobré v prvé řadě vyčistit si traumy a s tím redpill kouči nepomůžou. Nic není dogmatické a je to jen můj pohled, takže to nevydávám za univerzální pravdu. Je to jen názor ženy, která si už prošla nějakými vztahy..

Jana

ano, to je přesně to, co jsem tím rozsáhlým příspěvkem chtěla říci. Tedy po svém sebepoznání si uvědomit, že není všechno zlato co se třpytí ve smyslu pomíjivé krásy, ale nacházení i hodnot a kompatibility. 🙂 Ale než se k tomu člověk dostane, tak si musí uklidit svoje traumata, k tomu fakt poslouží terapie od certifikovaných či v oboru vystudovaných psychologů/psychoterapeutů, kteří sami jsou dozorování odborníky.. U psychologu nemáme hledat rady pro to ,jak sbalit ženu/chlapa, ale dozvědět se proč nás přitahují takoví a takoví lidé a jak vyčistit ty vnitřní strachy a nelásku, kterou máme v sobě a stát se tak vnitřně silným a budovat zdravé sebevědomí.

Benito

Jano, já co se týče vzhledu, nechci se nějak chvástat, ale myslím že tam problém nemám. Jsem vysportovany, hezky a módně se oblékám, i holky co vím mě hodnotí hodně atraktivně. Myslím že nadprůměr svých vrstevníků. ALE. Ta nízká atraktivita u mě byla spíš tou mentalitou, což jsem si dřív neuvědomil a honil vzhled až do metrosexuala. Když jsem pochopil že problém u mě není ve vzhledu, že tam je to ok. Ale přesně to co píšeš, špatné sociální dovednosti, syndrom hodného kluka, nízká maskulinita, nízké sebevědomí a z toho jsem byl věčný jen kamarád, chybějící chemie. V tom mi pickup dal určité know-how.

Benito

Jen nesouhlasím s tou pointou že na vzhledu nezáleží. Záleží. Ale ne JENOM „. Nesmí to být jediné kritérium. Ono s tou fyzickou přitažlivostí protějšku se pojí právě chemie, jiskra, zamilovanost a vášeň, sexualita. Nevím jak to říct. Nedovedes si představit vášnivé líbání a už vůbec ne vášnivé milování s člověkem, co tě vzhledově nepritahuje, co ti nevoní tělesně.Jak je jedno trefné rčení, “ na vzhledu prý nezáleží, ale nikdo se neudělá nad hezkou duší „. 😉😂 Ale jinak souhlas, vzhled není jediné kritérium. Ale je to to první kritérium co nás zaujme, co vzbudí zájem tu osobu oslovit ( napsat ), že se nám vzhledově líbí a pak jdeme dál ho poznat, jaký je atd. Ale první impuls je vždy “ líbí se mi“. Aspoň u nás chlapů.

Jana

nn, já to ve svým rozsáhlém příspěvku popisuju, že na vzhledu záleží a někteří chlapi nechápou, že i oni se mají holce líbit. Ženy dají také na vzhled, jsou to kecy rádoby redpillkoučů, že nezáleží na vzhledu, ale na sociálním a komunikačních dovednostech. Je to fakt mnohdy jediný důvod, proč holky dávají některé své nápadníky do tzv. friendzone, prostě je ten kluk vůbec fyzicky nepřitahuje (nicméně je jí sympatický,a zde si vypůjčím citaci od Jordana Peterssona -“ kvalifikuješ se jako sice kámoš-provider, ale neshledala tvoje geny natolik přitazlivými, aby je poslala dál..“)a je to náročné a bolestivé to třeba někomu natvrdo říkat, protože ruku na srdce, ani žena od svého idola nechce slyšet, jsi hrozně fajn, ale prostě mě nevzrušuješ…a dalším tvrdým faktem je, že holky hodně odpustí klukům, kt jsou vysocí, opravdu to tak funguje. Sice týpek je docela zrmd, kt točí baby, ale ty máš nějakou podvědomou tendenci- wou to je chlap, u něj bych se cítila v bezpečí, když se mnou někam půjde, vzbuzuje respekt u ostatních. Ostatně tak jsem to měla s mým expánem, tvář a bujnou kštitici Henry Cavilla fakt nemá (mimochodem ok- považuju ho za boha- něco,co mě bere laskavý nerd s tváří a tělem boha,ale mám sebereflexi a k takovému bych se nepřiblížila, ale líbit se mi může, ne? 😀 :-D), ale mého ex 193cm vysoké tělo sportem udržovaného boomerského hokejisty mě extremě přitahovalo, ale i humor a celkově podobné názory atd. Pro mě je takový typ alfa, nekouří, nepije a má podobné stravovací návyky. Avšak pro jiný typ holek může být tím nudný/divný a nebo holt nesnesou, že udržování fit těla zabere čas v gymu a pak po takovém chtějí, aby s nimi tloustnul u Netflixu, což já tenhle typ nejsem. Ale jeho lásku mi to fakt nezajistilo, sice uznal, že jsem po všech stránkách ok (dle keců redpilleru- nedramatická žena),ale o klasický vztah nestojí a nebo jen s takovou, kde má i jiné materialistické výhody(kupříkladu byt po babičce v Praze, ale tam zase naráží, že takové ženy jsou zase náročné, tzv. bossgirls). Tím bych řekla, že je to problém těchto chlapů, kteří mají oboje vzhled i umí inteligentně komunikovat. Avšak on a nebo podobný typek je narcis, nezávislý lovec, kt si vždy, jak jsi popisoval, najde nějakou koc přinejmenším na nezávazné sexuální setkávání a to přitahuje holky, kt mají úzkostnou citovou vazbu. Takové holky/kluci jsou magicky přitahováni k narcisům a narcistkám, k těm cítí velkou chemii, což není láska. Ženy požadují od takových exklusivitu, ale proč když oni zažívají švédské stoly. Já nemám úzkostnou vazbu, jsem tolerantní, ale mám hranice. Avšak lidé se stabilní citovou vazbou jsou pro lidi s výhýbavou citovou vazbou či úzkostnou celkem nudní. Nejsem vystudovaný psycholog, ale moje teorie je, že tyhle vazby se rodí v našem dětství, needy kluk/holka třebas nezažívala dostatek lásky, respektu od rodičů a nebo rodiče měli mezi sebou špatný vztah či jsou z rozvedených rodin. Bohužel trochu nelogicky bude ženu přitahovat opravdový badboy(velmi problémový typ po všech stránkách), protože třebas sám její otec byl agresivní či alkoholik a nebo chladný člověk. Jak se máš chovat ke svému objevu, zjistiš tak, že podíváš na to, jak to (ne)funguje v její rodině a k tomu uzpůsobíš taktiku. Je to značně manipulativní a nebo to může pomoci rozhodnout se, zda ti ten dotyčný/á za to stojí a co od ní/něho chceš vyzískat. Obecně budou ženy ať topkrásky a nebo vochechule přitahování k úspěšným a atraktivním týpků, o které mají i jiné ženy zájem, ale někdy marně doufají, že ony budou těmi vyvolenými,kdy změní badboye na niceguye, pro ostatní bude nebezpečný, ale na ně bude méďa, což je taky naivní. Proč si myslíš, že nejúspěšnější filmy pro ženy jsou kraviny typu Stmívání a 50 odstínu debility, prostě nebezpečný ultrapěkný boháč se naprosto posedne obyč buchtou.. Tyto kraviny svým tvůrcům zajistily neskutečné bohatství pro několik generací dopředu. Neetická a hrozně fungující taktika -je hot and cold (roller coster), kdy vytvoříš v objektu svého zájmu, že ho považuješ za výjmečného a pak se stáhneš a pak se zase objevíš, to vytvoří v mozku dotyčného takový dopamin, že se dotýčný/á namotá jak blázen. Proto jak jsem již výše psala, pokud chceš zaskórovat u ženy, tak musíš vzbudit pozitivní nejlépe nevšední emoci ( u mě funguje skvělý smysl pro humor a ironii) a pro holky, kt nechtějí mít zlomené srdce od lovce, tak naopak deeskalovat a znuďovat rande, když cití, že je dotyčný fakt baví a nevypadá zle. Ale point je, že na vzhledu záleží, ale na vše nestačí. Chlap pokud má ženu přitahovat a zajímat, tak by měl sportovat, budovat fit tělo. Nenabízet jen hmotné statky a mít při tom pivsona ( to přitáhne opravdu jen ultrazlatokopky), žena musí cítit, že není na piedestalu, ale přesto je důležitou součástí mužova života, ale chlap ji nedává nijak najevo, že to bez ní nepřežije, trochu ukáže žárlivost, ale ne patologickou. Baví mě fitness proměny pupkáčů na fitness týpky, chlap nemusí mít ani dokonalou tvář, ale když má ucházející zdravé tělo a inteligenci, tak pro něj bude easy sbalit skoro každou. Pokud máš vzhled, tak k tomu doladit komunikační dovednosti nebude už tak náročné, psycholog pomůže s vlastními démony a pročistí člověka od svých vnitřních a zbytečných strachů, ale vztahy, chemie a následně láska je neustálá dřina a zkušenosti. Źeny jsou emoční a potřebují zájem, uznání, respekt a pocit, že mužovi na ni záleží, ale nevisí na ní a má sílu, při fakt hrozném chování od ženy odejít (zrcadlově to platí i u žen). Je to simply – udržuj si vzhled a fit tělo naturála a jdi si za svým profestním/kariérním cílem a úspěchy se dostaví na celé čáře. Holky mají rádi niceguye, ale pro nás niceguy neznamená – pasivní, needy, clingy, neinteligetní, tlustý, se špatnými hygienickými návyke, nesportující či neambiciozní..s nabídkou: jsem přece hodný kluk a udělám pro tebe cokoliv, to je celé špatně. Čím vetší je tvoje hodnota ve vzhledu, v sociální dynamice, inteligenci, výše výdělku tím víc si můžeš na hezčí ženy myslet.

Jana

oki tedy, pokusím se, byl to volný styl – tok myšlenek 😀 😀

Jana

upraveno:

Nn, já to ve svým rozsáhlém příspěvku popisuju, že na vzhledu záleží a někteří chlapi nechápou, že i oni se mají holce líbit. Ženy dají také na vzhled, jsou to kecy rádoby redpillkoučů, že nezáleží na vzhledu, ale na sociálních a komunikačních dovednostech. Je to fakt mnohdy jediný důvod, proč holky dávají některé své nápadníky do tzv. friendzone, prostě je ten kluk vůbec fyzicky nepřitahuje (nicméně je jí sympatický, zde si vypůjčím citaci od Jordana Peterssona -“ kvalifikuješ se jako sice kámoš-provider, ale neshledala tvoje geny natolik přitažlivými, aby je poslala dál..“)

Je to náročné a bolestivé to třeba někomu natvrdo říkat, protože ruku na srdce, ani žena od svého idola nechce slyšet, jsi hrozně fajn, ale prostě mě nevzrušuješ… Dalším tvrdým faktem je, že holky hodně odpustí klukům, kteří jsou vysocí, opravdu to tak funguje. Sice týpek je docela zrmd, který točí baby, ale ty máš nějakou podvědomou tendenci:“ wou to je chlap, u něj bych se cítila v bezpečí, když se mnou někam půjde“, vzbuzuje respekt u ostatních. Ostatně tak jsem to měla s mým expánem, tvář a bujnou kštitici Henry Cavilla fakt nemá (mimochodem ok- považuju ho za boha- něco, co mě bere laskavý nerd s tváří a tělem boha, ale mám sebereflexi a k takovému bych se nepřiblížila, ale líbit se mi může,ne? 😀 :-D), ale mého ex 193cm vysoké tělo sportem udržovaného boomerského hokejisty mě extremě přitahovalo, ale i humor a celkově podobné názory atd.

Pro mě je takový typ alfa, nekouří, nepije a má podobné stravovací návyky. Avšak pro jiný typ holek může být tím nudný/divný a nebo holt nesnesou, že udržování fit těla zabere čas v gymu a pak po takovém chtějí, aby s nimi tloustnul u Netflixu, což já tenhle typ nejsem. Ale jeho lásku mi to fakt nezajistilo, sice uznal, že jsem po všech stránkách ok (dle keců redpilleru- nedramatická žena),ale o klasický vztah nestojí a nebo jen s takovou, kde má i jiné materialistické výhody(kupříkladu byt po babičce v Praze, ale tam zase naráží, že takové ženy jsou zase náročné, tzv. bossgirls).

Tím bych řekla, že je to problém těchto chlapů, kteří mají oboje vzhled i umí inteligentně komunikovat. Avšak on a nebo podobný typek je narcis, nezávislý lovec, který si vždy, jak jsi popisoval, najde nějakou koc přinejmenším na nezávazné sexuální setkávání a toto chování přitahuje holky, které mají úzkostnou citovou vazbu. Takové holky/kluci jsou magicky přitahováni k narcisům a narcistkám, k těm cítí velkou chemii, což není láska. Ženy požadují od takových exklusivitu, ale proč když oni zažívají švédské stoly. Já nemám úzkostnou vazbu, jsem tolerantní, ale mám hranice. Avšak lidé se stabilní citovou vazbou jsou pro lidi s vyhýbavou citovou vazbou či úzkostnou celkem nudní.

Nejsem vystudovaný psycholog, ale moje teorie je, že tyhle vazby se rodí v našem dětství, needy kluk/holka třebas nezažíval(a) dostatek lásky, respektu od rodičů a nebo rodiče měli mezi sebou špatný vztah či jsou z rozvedených rodin. Bohužel trochu nelogicky bude ženu přitahovat opravdový badboy(velmi problémový typ po všech stránkách), protože třebas sám její otec byl agresivní či alkoholik a nebo chladný člověk. Jak se máš chovat ke svému objevu, zjistíš tak, že podíváš na to, jak to (ne)funguje v její rodině a k tomu uzpůsobíš taktiku. Je to značně manipulativní a nebo to může pomoci rozhodnout se, zda ti ten dotyčný/á za to stojí a co od ní/něho chceš vyzískat.

Obecně budou ženy ať topkrásky a nebo vochechule přitahování k úspěšným a atraktivním týpků, o které mají i jiné ženy zájem, ale někdy marně doufají, že ony budou těmi vyvolenými, kdy změní badboye na niceguye, pro ostatní bude nebezpečný, ale na ně bude méďa, což je taky naivní. Proč si myslíš, že nejúspěšnější filmy pro ženy jsou kraviny typu Stmívání a 50 odstínu debility, nebezpečný ultrapěkný boháč se naprosto posedne obyč buchtou.. Tyto kraviny svým tvůrcům zajistily neskutečné bohatství pro několik generací dopředu.

Neetická a hrozně fungující taktika -je hot and cold (roller coster), kdy vytvoříš v objektu svého zájmu, že ho považuješ za výjmečného a pak se stáhneš a pak se zase objevíš, to vytvoří v mozku dotyčného takový dopamin, že se dotýčný/á namotá jak blázen. Proto jak jsem již výše psala, pokud chceš zaskórovat u ženy, tak musíš vzbudit pozitivní nejlépe nevšední emoci ( u mě funguje skvělý smysl pro humor a ironii) a pro holky, které nechtějí mít zlomené srdce od lovce, tak naopak deeskalovat a znuďovat rande, když cití, že je dotyčný fakt baví a nevypadá zle. Ale point je, že na vzhledu záleží, ale na vše nestačí.

Chlap pokud má ženu přitahovat a zajímat, tak by měl sportovat, budovat fit tělo. Nenabízet jen hmotné statky a mít při tom pivsona ( to přitáhne opravdu jen ultrazlatokopky), žena musí cítit, že není na piedestalu, ale přesto je důležitou součástí mužova života, ale chlap ji nedává nijak najevo, že to bez ní nepřežije, trochu ukáže žárlivost, ale ne patologickou. Baví mě fitness proměny pupkáčů na fitness týpky, chlap nemusí mít ani dokonalou tvář, ale když má ucházející zdravé tělo a inteligenci, tak pro něj bude easy sbalit skoro každou. Pokud máš vzhled, tak k tomu doladit komunikační dovednosti nebude už tak náročné, psycholog pomůže s vlastními démony a pročistí člověka od svých vnitřních a zbytečných strachů, ale vztahy, chemie a následně láska je neustálá dřina a zkušenosti.

Źeny jsou emoční a potřebují zájem, uznání, respekt a pocit, že mužovi na ni záleží, ale nevisí na ní a má sílu, při fakt hrozném chování od ženy odejít (zrcadlově to platí i u žen). Je to simply – udržuj si vzhled a fit tělo naturála a jdi si za svým profestním/kariérním cílem a úspěchy se dostaví na celé čáře. Holky mají rádi niceguye, ale pro nás niceguy neznamená – pasivní, needy, clingy, neinteligetní, tlustý, se špatnými hygienickými návyky, nesportující či neambiciozní..s nabídkou: jsem přece hodný kluk a udělám pro tebe cokoliv, to je celé špatně. Čím vetší je tvoje hodnota ve vzhledu, v sociální dynamice, inteligenci, výše výdělku tím víc si můžeš na hezčí ženy myslet.

Longin

lol, tak za tenhle názor by si byla na určitých místech upálena a tvůj popel rozprášen na neznámém místě! 😀
Co se týče vzhledu chlapů, tak nejvíc práce odvede jeho obličej a pak výška. Vitalita jeho těla je spíš sekundární.
Obecně platí, že čím je muž fyzicky atraktivnější, tím ochotněji mu ženy odpouští přešlapy a naopak.
Hrozně nepopulární téma v RP/PUA vodách, na které se dá debatovat hodiny…

Jana

v jakých místech? no párkrát jsem byla poslána do míst, kde slunce nesvítí :-D. Já ti nevím, asi obecně to tak je, ale na mě nejvíc působí výška a fitpostava, smysl pro humor a inteligence. Soudím tak podle toho, že ostatní nezainteresováné kamarádky nehodnotily tvář mého ex nějak úplně top, zato tělo má teda full 10. Člověk, když se zamiluje do mixu, tak není úplně objektivní.., myslím, že je to značně individuální. taky definuj obličej- jsou to pěkné zuby, lícní kosti, strnistě, ano kulatá tvář není atraktivní v kontextu naší společnosti, nejsme v KLDR, kde tuk je cenná komodita :-D. Ano přesně tak, ženy odpouští mnohé týpkům, co je přitahují a téměř nic těm chlapům, kteří nesplňují jejich představu ideálu. Ale myslím, že to platí i pro muže, raději budou doufat a podlézat rozmarné krasavici, než by se postavili pravdě čelem, že je ta holka má jen za nějakou verzi brášky. 🙂

Longin

@Jana
Hele tyhle debaty o vzhledu to je spíš námět pro Mindtubera na nový článek a diskutovat o tomhle pod tím. 🙂
Některé si potrpí na konstituci obličeje nebo těla nebo výšky případně její kombinaci.
Co se týče výšky, tak taková obecná pravda je, že většina žen upřednostňuje vyšší muže nebo aspoň (někdy ani to) stejně vysoké. Muži to mají obecně naopak a spíše upřednosťnují menší. Já jsem třeba vyjímka v tom, že se mi líbí průměrně vyšší nebo stejně vysoké holky. 🙂
Prostě vzhled je určitě důležitý a bohužel díky genetice těžko ovlivnitelný. Je určitě mnohem důležitější jak tvrdí PUA/RedPill komunity, ale není to takový hardcore, jak to tvrdí třeba tzv. BlackPill. 🙂

Jana

v rámci algoritmu mi yt nabízí americké redpillare, kt „školí“chics😆,mladé americanky..,vesměs jim tam rikaji-chci mladou, s nízkým bodycountem,ne ta co se předvádí na OF..A hrozně „cool and smart“ je tam vždy ti typci preargumentuji..🤣,ale já jsem si říkala,co takhle pozvat ženské,kt se neprezentuji na of, mají jiné kariéry, nebo aspoň nemají tak úplně v hlavách prázdno..,asi by to chlapci neměli tak easy..No co tím chci říct,že jeden pán si tam stěžoval,že ženy jsou moc náročné 3×6, 6 stop, 6pack,6mistna roční výplata…,no bylo to trapné,stěžoval si tam na to typek, kt byl fakt good looking, lol..,prostě jen show a tahání prachu ze stejných typku(incelu) jako tahají holky na of, no tak jsem si řekla,provoknu hodím,že 6stop=180cm je pro mě základ, ostatní neřeším, dle očekávání jsem dostala strašnou sodu,jak si vůbec opovazuju mit nějaké vzhledove požadavky..🤣,racionalita-kamo merim 173cm, kdybych měla 155 cm ,tak typek 170cm je taky ok.😃..,tak nikoho z těch chlapů nezajimala….Jj tak to ano, pro mě je teda výška dost určující..,však jak říkáš..,některým typkum tolerujeme hodně,však já ex taky tolerovala velmi nekonzistentni chování..,kdy střídal obrovský zájem a pronásledování s tím,hmm tak teď neotravuj-buď pěkně v koutě,až tě budu potřebovat,dám vědět😄.No chci tim říct,že sice je vzhled dan,ale chlapi,kteri sportuji prostě vypadají dobře,maji zdravy esprit, přinejmenším tělo mají zformovane, chlapi rychleji hubnou,rychleji se jim tvoří svaly..,pokud funguje vše jak má,tak se jim ukládá jen 15 procent do tuku..,u holek je to číslo brutálně vyšší.😄.,s výškou nikdo nic nenadela,ale faktem je,že 90procent žen chce minimálně aspoň stejně vysokého, prý ti menší chlapi se musí o tolik víc otáčet a získat hmotné statky,aby vykompenzovali nižší výšku. Já teda nikdy nižšího neměla,nevím, asi jsem nevnímala nikoho,kdo by byl nižší už podvědomě.
Upřímně celej úspěch, respektive byznys lovce je z 90 procent založen na jeho výšce, musí prodávat kurzy,ale všimla jsem si,že jeho borky jsou i o dist vyšší než já, prostě tak nějak ví,že holky se nechtějí smířit s menším chlapem ,ale to přece nerekne-vic se manipuluje s takovou holkou a nějaké fráze -ale s mými kurzy budeš mit skoro každou, i kdyz mas 160cm je to mindsetu. 😄proč tedy nefunguje mindset pro silnější starší zenskou😏🤔😀.

Jana

nevím, zda jsi viděl poslední Lovcův stream, kde říkal, že prozkoumá možnosti se přesídlit do Dubaje. LOL, jsem vyprskla smíchy- jako, že v muslimské zemi můžeš v pohodě oslovovat ženy, wtf odkdy? A jako tam zavede svůj byznys, protože já nevím…či bude online školit borce v CZ/SK (když se do Dubaje přestěhuje z důvodů zlé woke kultury a armáda sněhových vloček znemožní oslovování žen- ok 😀 😀 , pokud tato distopie nastane, z čeho chce teda onlinecoachingem dosáhnout.. 😀 :-D, když bude zakázano oslovovat ženy…. LOLek..Bohatí muslimové, kteří sami mají různé „zprostředkovatele“ a ti víceméně osloví topkrasavici -influencerku k nabídce „spolupráce“pro klineta 😀 ?Nemyslím si, že muslimové se tak moc budou ohlížet na názor ženy… Je to naprosto jiný svět, jiná společenská pravidla, tamní ženy tam opravdu nejsou moc dostupné, znamenalo by to pro ně pomalu i smrt. Jen chci říct, co mě irituje na jeho dunnig-krugerovském stylu, že plácá blbosti a myslí si, že mu to všichni budou žrát. To je ten small-talk – inteligence. Pokud toto by přede mnou řekl muž, tak si řeknu“ aha tak ty máš být jako ten top alfa“.. hmm

Jana

myslíš tím redpillkouče, které prodávají iluzi a kdyby řekli pravdu- hmm stejně nemáš šanci u mladé kočky, protože jsi trouba, co má aspoň 20 kg nadváhu, ale koupí mého kurzu (hrnců) převálcuješ i přirozeného chada, který nezná pick up vychytávky.:-))) A nebo ženy, které se bojí přiznat, že taky stojí moc a moc chada, ale prostě jsou ve věku, kdy by měly snížit své požadavky, neboť objektu jejich zájmu se naopak zvyšují možnosti u mladších, pěknějších a ještě životem neopotřebovaných mladých žen. Nebo nalhávání si, že ženám přece nejde o atraktivitu, ale o charakter. A ono to tak úplně není? Mýlím se? 🙂

Jana

Jo a pak tu máme ještě jednu kategorii, jejichž muži nejsou ani pohlední,chytří a charismaticti,ale mají z „vekslu“poradne charisma ve svycarskych uloznach😉 a mají vleky…,shořele penziony…a přesto mají vysoce atraktivní inteligetni ženy…

Aneb kdo má peníze ten má hezkou paní, kdo má svaly ten mu chodí za ní..,tato odrhovacka tak nějak o lecčems vypovída:-).

Ještě k tomu obličeji,pokud je chlap ode mě menší,tak mě osobne prostě stejnak hezký obličej nijak neoslovi..

Benito

Hele nesouhlasím. V tom má pickup pravdu, že na vzhledu nezáleží až tak moc u chlapa ( pokud vypadá aspoň normálně a ne hrozně ), ale na tom charisma víc. Já třeba jsem vysportovanej, svalnatej, opalenej, hezky se oblékám ( fakt vzhledově nadprůměr), mám dva byty, BMW káru a na holky se vůbec nechytám. Na seznamkach mi píšou ženské vesměs starší než já nebo nepohledne, tlusté a v reálu pak přijde týpek, obltloustly, xichtem o hodně horší, v monterkach, se strništěm na tváři, peněz nějak nemaje a ty holky mu dávají mnohem větší pozornost než mě. Protože je žoviální, zábavný, umí s nema kecat… Takže já mám takhle zažito že o vzhledu to fakt není ani o penězích. Můžeš být vysekanej model v BMW, ale když to na holky neumíš, je ti to k ničemu. Já neumím u žen vyvolat ty emoce no. V pickupu se na to radí humor plus provokace. Jenže já ani ten humor a provokaci moc neumím, když se o provokaci pokusím, tak je buď špatná nebo v nevhodnou chvíli a tím to ještě víc pokazí. 😂
Ještě blbá otázka, co je Red Pil? Respektive jaký je rozdíl mezi pickupem a Red Pil?

Jana

Redpill je soubor (nebo by měl byt)o tom,jak společnost ženy i muži funguji,že to co je ti predkladano ,že je pravda, tak redpill odkrývá,že ne..Uvedu příklad:netflix uvedl dokudrama Kleopatra s černou herečkou, ne Kleopatra neměla v sobě kapku černošské krve, ale v dnešní době chtějí tak nějak být všichni hyperkorektni a prekrucovat dějiny…,redpill je,že Kleopatra byla bílá Rekyne..Redpill je i součástí tzv. manosfery,dobře vše polopaticky vysvětluje mindtuber v clanku https://mindtuber.cz/red-pill-slovnicek-pojmu/ plus tam ma různé články o toho se odvíjející…,jestli čteš knihy v ajine,tak o tom píšou američtí autoři rich Cooper a caleb Johnson (snad se tak jmenuji,pogoogli,nebo mají i videa na yt, obsahu v ajine je tam mraky..

Longin psal,že záleží nejdřív na tváři, já mu psala,že ex nebyl nijak extra ve tváři a velmi málo vlasu,navíc teď už je má celé šedivé,nemá auto, ani vlastní byt,na korunu celkem opatrný..,přesto mě extrémně pritahoval,bavil mě jeho humor, dokázali jsme vést debaty, no ne úplně každý mě zvládne preargumetovat a ještě abych se u toho smála,ano je vysoký a vysportovany,nosí vousy(nevím za nevousacem se prostě nějak neohlednu no )nekouří a nepije.., zase tohle jsou pro mě znaky atraktivity,než co jiného. Ale nevím,vše je individuální.
Nedokážu to moc zhodnotit,to co popisuješ,tak máš před většinou chlapů dost velký náskok…,takže to chce tedy fakt nějakého kouče-ale někoho jako je myslím Pavel Moric,opravdu certifikovaneho,ktery ma vysledky. V sociální komunikaci, nevím,tak ti asi nezbude nic jiného,než vystoupit z komfortní zóny a prostě tak nějak se pokoušet bavit s každou, asi moc nepremyslet,co říkáš..U nás žen platí,že když nás ten chlap nezajímá,ta umíme byt milé a v pohodě a on si to mylně vykládá jako zájem,naopak,když ti připadá,že se chová holka divné,asi se nejspíš pokouší flirtovat🤣. Nevím,jaké máš koníčky, jaké děláš sporty. Co delas,či jakou máš práci…..
Prostě kdyz chce člověk nekoho najít,tak musí vymect kdejaký kout a nezávazně flirtovat,i s holkama,kt se ti až tak moc nelíbí..,člověk tím získá zkušenosti.

Benito

Víš co je zvláštní? Že na jednu stranu mám problém ženu zaujmout a ženy moc nejsou v mém životě a na druhou stranu mě mnohé ženy hodnotí dle vizáže jako “ frajirka co nebude věrný a na vážný vztah “ a tak. To je tak zvláštní kombinace, řekl bych trochu protiřečící.
Jinak včera jsem si uvědomil opravdu co mi pickup dal, že se dám do pokecu s cizími slečnou někde běžně. Tohle by před pickupem bylo pro mě nemožné. Jen neumím tu fázi z přechodu ke kontaktu a rande tak, aby to bylo plynulé a nenucené.
Co se týče Red Pil jak píšeš, tak s tím částečně souhlasím. Ohledně Darwina, ono ty zákony přírody a evoluce opravdu fungují i mezi lidmi, co tak vnímám z pozorování. Když ne přímo, tak aspoň podprahově.
Já si třeba všimnul že když mám vedle hezkou ženu anebo se kolem mě motají ženy, tak i další ženy po mě koukají víc a jsem pro ně přitažlivější, víc flirtuji, usmívají se na mě, píšou než když jsem sám. V tom má pickup pravdu, to mám zažito!
Anebo seznamky, když mi píše více žen, tak píšou další a další, jakoby se to nabaluje, prostě nějakým způsobem to tak funguje.
Jinak já osobně mám rád Dynamic Education, protože dávají know-how nejen na seznamování, ale rozvíjení sociálních dovedností celkově. Rozhodně DE 100% plus oproti Lovcův deník např. Lovec otevřeně mluví o polygamii a není pro vážné vztahy. Což si neumím představit jak při tomhle založit rodinu. Třeba u DE když koukneš na Ta Tvoje, tak to už není pickup, ale o jedné partnerce na vážný vztah, čili je tam už přesah od pouhého pickupu. Prostě DE mi přijde z těch tzv. pickup komunit nejlepší, i to jejich know-how, co slyším tak koreluje s mým poznáním a zkušeností kdy mi v hlavě docvakne “ jo takhle to funguje, takhle to přesně vnímám a vidím“. Ale samozřejmě si nechávám svůj názor, dobré čerpám, co nechci tak nečerpám. S čím třeba nesouhlasím, to si prostě nezobnu. A celkově v osobním rozvoji.

Jana

Ale ano, hale Lovec sám a prostě si toho všímám, začíná se pohybovat mimo realitu a to nemyslím vůbec s ohledem k balení žen, prostě snaží se stát novým alfachlapem,ale když řekne nějakou blbost ohledně fungování politiky,ekonomiky a tak nějak vnímání kontextu světa,tak si říkám:“ty kraso..,co to meleš..,proto jak jsem psala,že když o sobě někdo říká,že je hodnotný muž a pak ho pristihnes,že neví o čem mluví,že ty máš o tom daleko větší přehled…“,sám si hodně protireci..,jeho otevřené vztahy nemohou fungovat,když bude chtít děti,tedy mohou,ale děcka asi z toho nadšene nebudou. A nějak si nedovedu představit rozložení toho času..,pominu-li morální stránku věci,tak bych urco nestíhala více chlapů a nebo někdo má víc času a prioritizuje takhle trávit čas..,možná jo..,těm říkám fetaci lásky..,závislí na validaci od zen/můžu,za ne tak trochu prazdny zivot.. Ale líbil se mi jeden citát:“hledám někoho,s kým mohu strávit život,ale většinu času mě nechá na pokoji“. Hale lovec sám říká,že je z rozvedene rodiny,nakonec on by i tak s tou rodinou nebyl..,on se rád ohání statistiky, ale lidi z rozvedených rodin se nejvíc pak také rozvádí, dle mého by stejnak s matkou jeho děti nebyl,tak jako tak..,možná opravdu to je pro něj řešení,že si najde hrozně hodnou až blbou tolerantní matku svého dítěte,kt mu tenhle styl dovolí,ale ač sama děti nemám..,tak me tohle úplně děsí….,ale je na konkrétním člověku,jak to zváží. Když má muž ve vztahu více žen,tak prostě má jen dostatek sexu..,lovec je jako vagón metra-mohou přistupovat a i vystupovat na chvíli i fuck buddies,když splní aspoň minimální požadavek,aby se mu trochu líbily… No z mého pohledu je to něco,co mě prostě nijak moc netankuje,hlavně jsem pintlich na to,že to znamená i mozne problémy pro ženy v jižním regionu..,kámošku takhle jeden haremista stal málem i následně problémy s plodnosti…,já typka znala a nechápala jsem, co na něm vidi,ale měl znacne úspěchy u žen.. A je to furt to same-srouby do hlavy ,prý byl docela sectely,takže blbý nebyl …,pak se zase přesunul k jiné a ztrácel zájem a pak se zase objevil.., stará známá hot and cold taktika..,mladší nezkušené holky to většinou neodhali..Vlastně takto byl i můj ex, ten teda zvládá taktiku namotavani par excelenc, ale taky už není nezkušený mladas..,po tom co předvede ,ho chce každá do vztahu a to on nechce, baví ho to,že ty zeny chteji opetovnou validaci,ale to už jim dát nechce.., narcis.., toxické funkcni chování, já mu tedy to nahaneni nikdy nedala, potřebuje tedy tu validaci v podobě nahaneni i od jiných žen…,toho já být součástí nechci. No pokud máš poreseny vzhled,tak prostě v ženě vyvolej představu výjimečnosti, snaž se vtipné konverzovat, byt prostě akční a pak se na chvili stáhnout..a mit zase rande s jinou zenou, na většinu žen to bude fungovat.., bohužel všechno to namotavani má podobu casina, doufáme ve výhru a nejvíc nás baví,zda vyhrajeme a když nevyhrajeme,tak jdeme zase s nadějí,že tentokrát to zase vyjde a ta odměna bude dvakrát taková. Ale láska je o tom,jak budete společně růst, jak moc si sednete,zda budete mít spolecne hodnoty,jen chemie lásku nezaručí,ake samo bez vzájemně přitažlivosti,kt je základním kamenem vztahu ,tak opravdovy funkční vztah nevznikne.

Jana

super.

Longin

V Praze se říká, že s Lovcem chodí jenom duševně nemocné ženy. 🙂
Za mě jediná hodnota od něj je jeho blog než se přesunul na monetyzaci každého prdu

Benito

Souhlas, akorát to namotávání, myslím že se sečtělostí to nemá co do činění. Kolikrát týpek co nijak sečtělosti nepobral a v hlavě moc nemá je x krát v namotávání lepší než týpek co je inteligentní, sečtělý… Protože ovládá smal talk. Namotávání je víc o smal talku než o sečtělosti.

Jana

jo to je případ mého ex, je přirozeně chytrý, ale knížky rád nemá, je spíš sportovně založený, avšak dokáže vnímat audioknížky s čímž já mám problém, jsem spíš vizuální typ ne audiovizuální .Umí vtipně konverzovat a co říká má hlavu a patu. Je klidný a neagresivní, přitom postavou a výškou vzbuzuje respekt, působí dobře v kolektivu,ale narcisek to je. 😀

Benito

Mě se třeba často stává že když už mám matche tak mám problém tu ženu dostat na kávu, rande. To je neustálé “ no v sobotu uvidíme“, pak že měla tohle a příští týden možná a tak pořád dokola. A mě je blbé psát furt “ tak kdy můžeš“ a prosit se a pořád navrhovat nějaké termíny a tak a ona furt má tamto a tamto. Nevím proč se mi to tak pořád s těma holkama stává když už mám kontakt. Holt potřebuju know-how jak na ně. Prostě problém je vytáhnout a dostat od psaní na schůzku, není čas, nemůže, má tamto, jede tam a tak pořád dokola.

Jana

Jako v tomhle jako musím i s tím Lovcem souhlasit, tobě fakt má být jedno,zda holka má čas a nebo nemá.., když se vymlouva, tak už jí nepiš. Nesmí z tebe cítit,že se na ní zavesis,ze tak nejak nekoho potrebujes…,u mě to fungovalo,když mě typek nezajímal,nemela jsem čas,nebylo pro mě vůbec důležité být ve vztahu,protože já jsem taky introvert,mám ráda když jsem sama a věnuje se něčemu,co mě v danou chvíli baví,tak to bylo doslova bombardování zajmem ,ale bacha když se že mě stála zamilovana trubka. Já ten stav úplně nenavidim😄, zvláště když vidím,že typek tím právě ztrácí zájem..,je nekonzistentni…No úplně nevím,jak to ty mladší holky mají,ale je fakt,že ony teď zažívají největší zájem ze strany chlapu, mají hodně matchu a své zájmy,tak prostě nějaké kontakty vymlci a nebo sbírají body,že mají tolik a tolik matchu. Prostě je potřeba,abys psal co nejvíc holkám a pokud možno jen jednou. Ony se mohou ozvat a pak na rande musíš holt předvést nějaké představení..,něco co v ní vyvolá emoce..

Longin

Vrchol game je o vyvolání emoce povídáním třeba o sloupu na ulici.
Autisticky se dá bavit i o análu…

Jana

jj a nejvíc by o tom mohli povědět vojáci ze staré Sparty 😀 v Pánovi Much se tomu raději Golding vyhnul – na ostrově plného kluků 😀

Jana

Popsal jsi vzhled, svoje statky. Ale máš nějaký cíl, něco co tě hoodně baví, co je třeba na druhém místě za holkou? Nevím, třeba nějaký sport a máš tam nějaké cíle čeho lze dosáhnout a nebo jsou tam nějaké mety, nebo chceš povýšit v práci či po dostatečně dobré praxi makat sám na sebe? V mém případě než jsem se zbytečně namotala, tak jsem měla za cíl si udělat ještě jednu školu- práva. Avšak jsem nesmyslně prioritizovala jeho, ale vsadím boty, kdybych měla urputný cíl, že ze mě musí být člověk s ukončeným právním vzděláním a vše ostatní kromě zdraví je druhořadé, tak možná mám úplně vše. Nedobrý vztah za ztráty cíle nestojí, druhý to vůbec neocení a naopak nejsi pro druhého dostatečně dobrý a myslím, že u žen směrem k chlapovi to platí dvojnásob. Já nedávám vinu mému ex, ani jsem neudělala nic k jeho osobě špatně, naopak jsem dávala dostatečný prostor. Jednoduché věci nejlépe fungují, kdo má zájem, ten bude reagovat a v opačném případě je lepší nechat jít a čím dřív tím líp. Nejvíc přitažlivou věcí na chlapovi či ženě je, že se nebojí ze vztahu odejít. Já teď zpětně zpytuji svědomí, že dupnout jsem si měla dřív, je hrozně bolestivé se vzdát toho, co chceš nejvíc, ale zase tě to může posunout obrovsky dopředu. Já začínám cítit, že jsem zase naskočila na správnou cestu. Už bych netolerovala a nečekala, zda laskavě se ke mě bude někdo chovat s respektem a nebude mu jedno, zda mě zklame. Nic takového vyžadovat nebudu, ale jen se dle toho zachovám. A ty bys prostě měl kašlat na kontakt, který se nechce sejít, neřešit to. Myslím, že i dobré místo, jak se seznámit, tak je jít na kurzy tance (chlapů je tam vždy nedostatek :-D)- všechny milujeme dirty dancing. Můžeš říct, že jsi v práci prohrál sázku, tak jsi si vybral menší zlo(běhat venku nahý se ti úplně nechtělo, nechtěl jsi zamindrákovat ostatní chlapy 😀 :-D) … nebo nějakou podobnou blbost, holku to pobaví. No každopádně na rande se vyplatí přehánět, nemyslím tím večeři ve four reasons:-D, dobrej drzej vtipek by byl, když holce budeš chtít prisunout židli a pak s ní ucukneš, buď te bude mít za debila a nebo jí to pobaví, nic mezi tím, ale určo si to zapamatuje. Jestli se půjdete projít, tak uškubni někde za plotem kytku a dej jí to. Tohle rozhodně zapůsobí víc než přinést koupený pugét na první rande, to by byla chyba, to se hodí až na výročí vztahu. Hlavně nebýt pasivní, nevychloubat se a spíš pokládat otázky směrem k holce.

Longin

@Benito
Těžko hodnotit takhle od klávesnice jestli prostě nejseš „Chad with autism“ 😀 Chtělo by to vidět aspoň nějaké fotky. A tvoje myšlenkové pochody tady jsou zvláštní (kvalifikace aka BMW a 2 byty). S tím vzhledem jsi trošku mimo. Vzhled jsou prostě otevřené vrátka, které jsou nutná, ale samozřejmě se dají i jednoduše zavřít. Pokud si tak krásnej a v klubu při postávání u baru tě žádná holka nepozve na drink, tak je něco špatně na tvé pasivní komunikaci nebo to s tím vzhledem není tak horký. 🙂
Na konzumaci Dynamic Education se vykašli. Všechno to jsou vykradené materiály ze starého RSD samozřejmě roztahané do vhodného média místo toho, aby to byl jednotný ebook například.
Jejich „know-how“ je jen pozlacené hovno. 😉 Chceš něco o vztazích? Tak koukni třeba na Honzáka…

Benito

Ty byty a BMW jsem myslel v kontextu toho, že mám na vlastní kůži zažito že nejde o prachy. A vzhled to samé. Jako neříkám že jsem Leonardo Di Caprio. Ale vzhledově nad průměrem u mých vrstevníků. Jen prostě na vlastní kůži jsem poznal že to není o prachach a o vzhledu. A proč autismus? Jako že když někdo není dobrý komunikátor a nemá dobré sociální dovednosti, tak je podezření na autismus? 😂

Benito

No fakt je že mi párkrát v testech vyšel Asperger. Jeden psycholog mi říkal že jsem typický Asperger. Další mi zase diagnostikoval ADHD. Pak se v tom vyznejte. Mě zase na PAS nesedí zájem o ženy a celkem vysoké sexuální libido, to u PAS nebývá ne?

Benito

Já měl zase vždycky problém se smal talkem – bavit se tak o ničem a vtipně, povrchně, jako se baví většina lidí. Vždy jsem potřeboval téma ( nit ), které se můžu chytit a pak dokážu mluvit i hodiny. Což mi právě způsobovalo problémy v interakci.

Longin

No vidíš, tak jsme u jádro pudla. Tak ať nedopadneš jak Woody. 😀

Benito

No jako srovnávat mě s Woodym. To si myslím že už jsem trošku zralejší než rozlitany ještě puberťák Woody. 😂 A narozdíl od něj já už chci vážný vztah, manželství, rodinu, ne harém. 😂

Longin

Je úplně jedno, co chceš…
Ja narážel na to, abys tou konzumací „know-how“ od těch scammerů nedopadl jak autista Woody. Jsi totiž cílová klientela na prachy…

Benito

Tak pořád lepší než nesmyslné know-how od psychologů typu “ musíte potkat tu pravou“. Woody je autista? 😂

Longin

Woody je na prosto jasnej…
Hele já mám pochopení, že jsi s tím svým Aspergrem nadšenej z toho „obsahu“, jako pro začátek proč ne, když nemáš co dělat s časem a prachama. 😀
Ty autoři se často honosí kecama jako „přirozenost, natural game, reálná sociální dynamika, autencitita, kongruetnost apod“ a stejně dokážou často udělat i z těch normálních další Dextery.

Benito

Tak lepší než dávat mnohem víc peněz za bordel a privát abych měl vůbec aspoň někdy sex. 😉😂

Benito

Tu fázi z dání se pokecu někde ke kontaktu a rande, tu fázi přejití, aby to bylo volné a nenásilné konverzačně.

Benito

Omlouvám se za chyby, ale komentář nejde upravit a t9 dělá divy. 😂