Red Pill – Subkultura mužství

Morpheus: ,,Ty věříš na osud Neo?”
Neo: ,,Ne.”
Morpheus: ,,Proč ne?”
Neo: ,,Já sám chci být pánem svého života.”
Morpheus: ,,Já vím přesně jak to myslíš. Teď ti řeknu proč si tu. Si tu, protože něco víš, ale neumíš to vysvětlit. Jen to cítíš. Cítil si to celý svůj život. Se světem se něco děje. Ty nevíš, co to je, ale máš to v sobě jako střepinu v mozku. Je to k zbláznění. A tenhle pocit tě dovedl ke mně. Tak už víš o čem mluvím?”


Cesta králičí norou

Co je to Red Pill? Pojem Red Pill, se odkazuje k filmové scéně, dnes již legendárního scifi blogbusteru Matrix. Ten pojednává o mladém hackerovi jménem Neo. Ten pátrá po tajemné postavě hledaného teroristy Morphea, který je napojen na ještě záhadnější Matrix. Neo se s Morpheem nakonec setkává. Neo je dotázán na to, zda-li chce skutečně poznat, co je to Matrix a poznat tak pravdu týkající lidské existence. Dostane od něj na výběr mezi dvěma pilulkami. Po modré pilulce se probudí zpět do svého všedního života, nebude si nic pamatovat a jeho bytí bude jako doposud. Po pilulka červené však prozře a bude mu odhalena celá pravda ve své syrovosti a už nikdy nebude cesty zpět. Neo si vybere červenou pilulku a zjistí, že Matrix je počítačem (stroji) vytvořená simulace reality, ve které lidé nevědomě a nesvobodně žijí zotročeni. Žijí tak v sofistikované iluzi a věří v něco, co není skutečné.

Teď opomeňme, že filmový oblouk je vystavěn na archetypální cestě hrdiny. A to, že se film odkazuje na spoustu různých filosofických a náboženských témat. Mimo jiného tu třeba najdeme i odkaz na Alenku v říši divů, opět odkazující se na skrytý svět za zrcadlem (viz následování bílého králíka a samotná scéna při probuzení). Obecně snímek operuje s ústřední myšlenkou, že je nám zatajována opravdová povaha reality. Je s námi manipulováno tak, abychom podporovali systém, který tuto iluzi vytváří a udržuje ji při životě a abychom se na něm stali závislí a tím byli i poddajní k fungování jeho aparátů.

Původ a složení

Red Pill je v prostoru internetu obvykle spojován s takzvanou Manosférou a lze ho považovat za její podmnožinu. Rozlomíme-li pomyslnou pilulku ve dví a podrobíme její obsah analýze, dojdeme k zjištění, že jde o směsici názorů vzniknuvších fúzí poznatků z různých vědních disciplín. Hlavní složku tvoří poznatky z oblasti evoluční a behaviorální psychologie, etologie, sociologie, antropologie a biologie. 

Mezi klíčové zdroje, o které se Red Pill opírá, považuji výsledky výzkumů, které probíhaly v osmdesátých letech. Evoluční psycholog dr. David Buss významným dílem přispěl k poodhalení základních principů lidské sexuality. Poukázal na evoluční podstatu a povahu procesu lidských námluv, včetně dalších souvisejících aspektů, které do tohoto procesu vstupují. Ať už jde o atraktivitu, výběr partnera, sexuální strategie, soupeření v rámci dominanční hierarchie atd. Výzkum zahrnoval přes deset tisíc jedinců z různých kontinentů a kultur. Buss došel k závěru, že zde existují určité univerzálie nehledě na sociální a kulturní uspořádání. Tyto společné kořeny jsou přetrvávajícím odkazem našich předků, jejich schopnosti adaptace ve snaze předat své geny pro další generace.

Během vývoje našeho druhu se vytvořilo mnoho sofistikovaných mechanismů, které nám pomáhají přežít. Velmi zajímavým zjištěním však byla ta skutečnost, že existují podstatné rozdíly v sexuálních strategiích mezi oběma pohlavími. Tyto odlišné strategie sledující společný cíl, ovlivňují chování jedince a stanovují jeho preference při výběru partnera. V konečném důsledku tak partnerské vztahy nevznikají na základě romantických představ o lásce, propojení duší a nalezení té jediné pravé polovičky, nýbrž na základě evolučních programů a principů, jimiž se podvědomě řídíme. Tyto informace pak Red Pill dále zpracovává a vytváří z nich aplikace do běžného života. 

Umění svádění

Ačkoliv Red Pill jako pojem zastřešuje ústřední myšlenky, je bezprostředně spojován s komunitou takzvaných pickuperů (z anglického Pick up artists – PUA) a stává se tak v podstatě pro tuto subkulturu synonymem. V České Republice se lze setkat i s pojmem streetaři. Snahou pickuperů je osvojit si potřebné sociální dovednosti, které jim pomohou dosahovat úspěchů na poli svádění a seznamování se s ženami.

Cílem je tak umět využívat přirozené vzorce chování, které jsou v souladu s tím, co ženy skutečně na mužích shledávají jako atraktivní. Nikoliv se řídit tím, co je mužům jako atraktivní chování předkládáno. Přičemž jde defacto o idealizace a vztahové mýty vytvořené společenskými a náboženskými vlivy, často podporované samotnými ženami. Dochází tak k pozoruhodnému paradoxu, kdy se muži řídící se těmito mýty, ocitají v situaci, kdy dělají vše, co ženy říkají, že od mužů chtějí, ale zároveň tito muži nejsou těmito ženami vybíráni do romanticko-sexuálních vztahů. 

Jinými slovy se tito muži opakovaně dostávají do friend zóny žen, po kterých touží. To se snaží napravit různé vzdělávací a seberozvojové programy, semináře a knihy zaměřené na zvládnutí sociálních a komunikačních dovedností za účelem balení žen. Tyto kurzy míří na určitý segment mužů a často je tak přivádí k Red Pillu jako takovému. Další typickou cestou, kterou se k Red Pillu muži dostávají je skrz opakované selhávání ve vztazích, které vyústí v krizi. Například rozpadem dlouhodobého vztahu, či manželství ukončeného ze strany ženy, at už z důvodů nevěry, či ztráty atraktivity a jejího zájmu.

Zmatení a iluzorní probuzení do zlého snu

Procitnutí bývají těžká, zvlášť když jsou doprovázena šokem a útrpnými bolestmi. Opět by zde šlo nalézt analogii k Matrixu, konkrétně ke scéně z líhní. Mnoho mužů neunese následky účinků červené pilule, což se může projevit mnoha nežádoucími způsoby. Ať už dojde na typický hlad po dalším Red Pill obsahu, jehož dogmatická konzumace způsobí tunelové vidění konfirmačního biasu, či zahořknutí (tzv. Black Pill), které vede k absolutní rezignaci. I díky tomu vzniká svár, který se s Red Pill scénou pojí.

Jak už to u  kontroverzních názorových proudů bývá, není jednoduché odlišit dobré úmysly od těch, které jsou nakonec těmi, jenž vydláždí onu pověstnou cestu do pekel. Red Pill není výjimkou. Spíš naopak je plný příkladů, kdy se ušlechtilé myšlenky mohou zcela proměnit a nabýt tak podoby manipulativního chování, jenž nakonec může vyústit až v nebezpečnou ideologii.

Red Pill v širších souvislostech

Bylo by snadné celou problematiku smést ze stolu se slovy, že jde o mysoginní a radikální přístup, který tu v jednadvacátém století nemá co dělat a proto se jím není nutné zabývat. Alespoň ne nad rámec jeho kritiky. Což je přesně to, co se obvykle děje. Problém totiž zpravidla není v myšlenkách samotných, ale v tom, jak jsou podávány a interpretovány. Tedy kdo je a za jakým účelem prezentuje. Na koho jsou cíleny a kdo je jejich konzumentem. V jakém prostředí vzkvétají a čím jsou živeny.

A tak tu na jedné straně máme tábor, který celý Red Pill démonizuje a na straně druhé seberozvojové a dating kouče, kteří jeho myšlenky šíří bez jakékoliv zodpovědnosti. Ani jeden z těchto táborů se však nesnaží o to, aby uvedl celou problematiku do širších souvislostí. A tím poodhalil složitou síť příčin a následků, které dále poukazují na existenci hlubších problémů, kterým je potřeba se věnovat. Depolarizace mužů a žen, posilování individualismu, svoboda a vyvázání se z restriktivních náboženských a společenských norem má významný dopad na mezilidské vztahy a promítá se tak do zdraví celé společnosti.

Do souvislostí je nutné uvést nejen globální pohled, ale především také i dílčí specifické domény, které se v rámci Red Pillu řeší. Ty mají pozitivní a negativní dopady do světa vztahů chlapců, dívek, mužů a žen. Namátkou třeba svádění žen, randění a první sex, přístupy k řízení vztahů, podřízenost a dominance, reciproční jednání a mnoho dalších. A právě tyto vhledy budou obsahem následujících příspěvků, které se jimi budou zaobírat do větších podrobností.

Dokonáno jest.

Konzumuješ Red Pill obsah? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments