Red Pill slovníček pojmů

Hypergamie, Soft Next, Black Pill, MGTOW…


Během studia různých materiálů týkající se Red Pillu a s ním souvisejících skupin, jsem narazil na to, že existuje zmatení a nepochopení v rámci užívaných myšlenek a pojmů. Nechť tento příspěvek slouží jako stručný slovníček pojmů k napravení těchto zmatků. Definice a popis vychází z toho, jak obvykle bývají vymezeny v rámci Red Pill komunity.

Přestože některé pojmy vychází z vědeckých poznatků (např. evoluční psychologie), jsou vždy uzpůsobeny teoriím, na kterých staví Red Pill ideologie. Tyto pojmy tak zde jsou uvedeny ve své surové podobě. Existuje-li již příspěvek, který se věnuje samotnému pojmu pod drobnohledem, tedy v rámci širších souvislostí, je na tento článek odkázáno.

Pokud ti tu nějaký pojem chybí a měl bych ho doplnit, napiš mi na: info@mindtuber.cz

A
ASD
Anti-Slut Defense – Obrana proti zjevné dostupnosti

Chování ženy, kterým žena maskuje svoji dostupnost v případě, že pociťuje, že by tím mohla být ohrožena její společenská hodnota.

Typicky jde o situaci, kdy žena znenadání otočí a hraje si na nedostupnou nebo razantně zvážní, přestože tomu neodpovídá její předchozí chování. Například jde o odmítnutí těšně před tím, než by s mužem eskaloval další kontakt.
Alfa
Alfa muž

Alfa je muž vyznačující se maskulinními vlastnostmi a chováním. Je asertivní, odvážný, dominující, chce vést a má vizi, kterou následuje. Zároveň je nezávislý na výsledku a chování druhých lidí. Žije tak plodný a úspěšný život. Dobře rozumí intersexuální komunikaci a vztahové dynamice. Má dobrou Game a dokáže si do života přivádět atraktivní ženy. V životě se řídí vlastní agendou a je tím, kdo ve vztazích určuje Frame. Je nezávislý a zažívá hojnost ve všech oblastech života – ženy (sex), práce, úspěch, socio-ekonomický status atd.

Alfa muž jako náplast Red Pillu přes nezralou maskulinitu
FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu
B
Beta
Beta muž

Beta je submisivní muž, který nežije autentický život podle svých názorů a přání. Nerozumí rozdílům mezi muži a ženami a ženy (sex) jsou tak v jeho životě vzácným jevem. K ženám zpravidla nezdravě vzhlíží a staví je na piedestal, což mu zabraňuje budovat kvalitní vztahy. Podléhá tlakům společnosti a řídí se obecně prosazovanými názory nehledě na to, zda-li jsou v rozporu s jeho vlastními přesvědčeními. Z toho bývá opakovně frustrován a často rezignuje na život jako takový.

Beta chlap slaměný panák Red Pillu
FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu
Betaizace
Betaizace

Betaizace je proces, během kterého se Alfa muž stává Betou. Děje se tak zpravidla vlivem drobných ústupků (salámová metoda, smrt tisíci řezy), při nichž muž vyhovuje všemožným požadavkům, které na něj ve vztahu klade žena. Postupně tak ztrácí svou svobodu, nezávislost, vedení a tím i rámec vztahu. Dostává se tak ve vztahu do submisivní pozice.

Typickým projevem je ztráta zájmů, přátel a celkově se projevuje tendence k lenivosti, lhostejnosti či rezignaci. To má za následek to, že daná žena postupně přestává k muži pociťovat náklonnost a taktéž opadá i vnímaná atraktivita. Takový muž danou ženu nesnesitelně nudí svou předvídatelností a absencí vlastní vize.

Žena časem takového muže podvede s jinou Alfou, nebo ho opustí.
Další formou betaizace je ranné formování, které se děje již během výchovy, kdy například svobodná matka vychová rozmazleného syna.

Alfa muž jako náplast Red Pillu přes nezralou maskulinitu
Beta chlap slaměný panák Red Pillu
Holkytida z pohledu nezralé vztahovosti
Neviditelná klec vztahového rámce
Black Pill
Black Pill

Černá pilulka jako ekvivalent zahořklého muže po pozření pilulky červené. A to po té, co zjistil nepříjemnou pravdu o skutečné povaze žen a ohledně toho, jak se ženy chovají v rámci svého přirozeného (sexuálního) nastavení. Jako Black Pilled jsou tak označování ti muži, kteří již rezignovali na snahu vytvořit vztah se ženou. Důvodů k tomu může být několik. Od těch, které se týkají vnímání jejich vlastní hodnoty až po nedůvěru v ženy jako takové. Velká skupina incelů bývá právě pod vlivem účinků černé pilulky.

Podobenství žen v Red Pill komunitě
FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu
F
Frame
Frame – Rámec

Frame, nebo-li rámec je v obecné rovině soubor hodnot a přesvědčení a z něj plynoucí chování určující celkový přístupu ke světu. Prostřednictví osobního rámce interpretujeme svět. Rámce se pak mohou dále kontextuálně vztahovat ke specifickým oblastem. Například vztahový rámec obsahuje vše co souvisí s interpersonálními interakcemi. Ve vztazích tak dochází ke střetu těchto rámců. Z pohledu Red Pillu a mindsetu Alfa muže, je potřeba udržet si silný Frame. Tedy tvůj Frame by měl být určující, což tě staví do dominantní pozice, ve které vedeš, máš více možností a lepší prostor pro vyjednávání.

Neviditelná klec vztahového rámce
G
Game
Game

Sociální a komunikační dovednosti související s úlohou muže v procesu lidských námluv. Laicky řečeno schopnost svádět a balit ženy. Cílem každého Alfa muže by mělo být osvojení si těchto dovedností a zvládnutí Game do takové míry, že je schopen si bez problémů přivádět do svého života atraktivní ženy. Muž ovládající Game nemá problém ženu oslovit a to kdekoliv, například i na ulici. Nemá ostych říct si o kontakt, domluvit si rande a posléze i sexuálně eskalovat.

Pickupeři
O pickup komunitě s Honzou ze seriálu Pickupeři
O pickupu s Markem ze seriálu Pickupeři
FwB Podcast – Pickup: randění očima mužů
H
Hard Next
Hard Next

Rozchod a tedy úplné ukončení vztahu. Obvykle podmíněný několika neúspěšnými Soft Nexty.
Hypergamie
Hypergamie

Hypergamie je tendence žen navazovat romanticko-sexuální vztahy a svazky s muži, kteří jsou výše na socio-ekonomickém žebříčku, než ony samy. Je součástí sexuální strategie žen a často s ní bývá přímo srovnávána. Red Pill jí rozděluje na dvě části – Alfa a Beta část.

Alfa část souvisí s inklinací žen k mužům, kteří vykazují maskulinní rysy, chování a vzhled. Jsou těmito muži přitahování a pociťují k nim vysokou míru atraktivity. Rychle s takovými muži navazují kontakt a sexuální styk. Jde o krátkodobou sexuální strategii žen, během níž přefererují tento typ mužských vlastností. Těmito typickými maskulinními vlastnostmi je nezávislost, nespoutanost, tajemnost, drzost, šarm a charisma. Představitelem takových vlastností je Bad Boy.

Beta část hypergamie se orientuje na kvality muže z pohledu dlouhodobé sexuální strategie. Jde tedy o pohled na muže skrz schopnosti být dobrým poskytovatelem zdrojů – Beta Provider. Sleduje se i mužova spolehlivost, věrnost a oddanost. Nízká míra promiskuity vypovídá o nižší míře maskulinních vlastností, které byly preferovány v krátkodobé strategii. Dlouhodobá sexuální strategie začíná převládat v období okolo třicátého roku života ženy. Jde o fázi takzvané Epifanie, kdy žena narazí na věkovou bariéru. Začiná si uvědomovat ztrácející hodnotu na seznamovacím trhu (mládí, krása, plodnost) a sílí tikání biologických hodin. Vyhledávaný muž tak představuje kandidáta, jenž se má stát opatrovníkem pro jejího potomka.

Podobenství žen v Red Pill komunitě
M
MGTOW
MGTOW – Men Going Their Own Way

Komunita mužů v manosféře, kteří vyznávají svobodný způsob života bez větší přítomnosti ženského elementu. Buďto se od žen a vztahů zcela separují, nebo udržuií jen otevřené a nezávazné vztahy, ze kterých čerpají společnost a sex.

Struktura manosféry
Manosféra
Manosféra

Manosféra je sdružení rozličných komunit a subkultur, které se zabývají vymezením a identifikací toho, co znamená být mužem a to především v kontextu novodobé západní společnosti. Působí primárně v onlině prostředí a sestává se z blogů zaměřených na mužský seberozvoj, diskuzních fór týkající se randění se ženami, otcovství apod. Obsah povětšinou tvoří dating, PUA a Red Pill kouči, či samotní diskutující.

Manosféra
Struktura manosféry
Podobenství žen v Red Pill komunitě
FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu
O
Oneitis
Oneitis – Holkytida

Nezdravá emocionální náklonnost k jedné jediné ženě. Holkytida má závislostní charakter projevující se přehnaným ulpíváním. Muž trpící Holkytidou je přesvědčen, že daná žena je nenahraditelná a jedinčená. Jen ona může naplnit jeho život.

Holkytida z pohledu nezdravé vztahovosti
P
PUA
PUA – Pickup Artists

Muži, kteří vypilovali svou Game k dokonalosti se nazývají Pickup Artists – mistři svádění. Dalo by se říct, že si ze svádění žen a případných body countů udělali tak trochu životní styl, někdy možná až příliš osobitou životní filosofii. Pravidelně se této činnosti věnují, ať už na ulicích nebo v klubech, případně se později rekrutují do řad dating koučů, kteří předávají své zkušenosti dál jiným chlapům, kteří v této oblasti tápou. V této oblasti v rámci Manosféry kvete celkem lukrativní business, který se nachází s ohledem na problematiku krize mužství v morální šedé zóně.

Pickupeři
O pickup komunitě s Honzou ze seriálu Pickupeři
O pickupu s Markem ze seriálu Pickupeři
Struktura manosféry
FwB Podcast – Pickup: randění očima mužů
R
Red Flag
Red Flag – Červená vlajka

Například má žena má tendence vytvářet drama a ráda vyvolává hádky, které pak ráda řeší. Má sklony muže poučovat a kontrolovat. Manipuluje ho skrze emocionální vydírání nebo ho trestá mlčení, či odepřením sexu atd.
Red Pill
Red Pill

Red Pill slouží co by zastřešující pojem pro ustřední myšlenky ideologie, která je postavena na přesvědčení, že vztahy mezi muži a ženami jsou řízeny evolučními mechanismy, především pak sexuálními strategiemi. Tyto myšlenky tak vychází z evoluční biologie, potažmo psychologie. Komunikace mezi pohlavími a výběr partnera je tedy převážně určován našimi pudy a podvědomými vzorci chování.

Dále tento pojem odkazuje na probuzení se do skutečné povahy reality po té, co si člověk dané zákonitosti plně uvědomí. Odpoutá se tak od falešných společenských narativů, které jsou šířeny ve veřejném prostoru, co by morálně schválené představy o tom, jak mají správné vztahy mezi muži a ženami vypadat.
Red Pill je také úzce spojen s komunitou takzvaných pickuperů viz PUA.

Red Pill subkultura mužství
Podobenství žen v Red Pill komunitě
FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu
S
Sigma
Sigma muž

Někteří Red Pill autoři při kategorizaci mužů zavádí další skupiny. Jednou z nich je takzvaný sigma muž. Sigma se v mnoha aspektech podobá Alfa muži. Výrazným rozdílem je jeho nereaktivita a pasivita. Dalo by se říct, že jde o introvertního Alfu. Nepotřebuje pozornost druhých lidí, nevyčnívá tak, ale zároveň je sebevědomý a odhodlaný následovat svou vizi.

Pokud Alfa muž chce spočinout na vrcholu žebříčku dominanční hierarchie, pak Sigma tuto soutěž zcela bezpovšimnutí obchází. Nesejde mu na tom, nepotřebuje se předvádět a tím prokazuje svoji absolutní nezávislost. Nepotřebují svůj status dávat najevo ani jiným způsobem jako je například luxus a okázalé chování.
Soft Next
Metoda Soft Next

Metoda Soft Next spočívá v přerušení kontaktu pod dobu několika dnů a vzniká jako reakce na drama vyvolaného ze strany ženy. Délka se odvíjí od závažnosti a míry nežádoucího chování. Výsledkem tohoto počínání má být snížení dramatu v budoucím čase, zvýšený respekt a narůstávající atraktivita.

Soft Next jako metoda manipulace při řízení vztahů v Red Pillu

Dokonáno jest!

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments