Recenze – Odhalené emoce


O obsahu recenzí a přehled literatury

Emoce jsou nedílnou součástí našich životů a významným dílem vstupují do námi vnímané kvality života. Ovlivňují také naše chování, což má zásadní dopad na to, jakým způsobem jsme si schopni poradit v nejrůznějších situacích. Známý bestseller Paula Ekmana Odhalené emoce je knihou, jež shrnuje čtyřicetiletý výzkum tohoto známého psychologa do jednoho uceléno svazku. Autor v knize odhaluje a dokládá univerzálnost nejzákladnějších lidských emocí, kterými jsou smutek, hněv, odpor, strach, překvapení a radost. Pod působením této šestice emocí jsme schopni vytvářet nejrozličnější gesta a výrazy, které zachycují naše pocity a nálady. Ekman na výsledcích svého výzkumu poukazuje na tu skutečnost, že krom kulturně podmíněného chování, které determinuje to, jak se budeme v určitých situacích věřejně projevovat. Jsou zde i společné rysy, které sdílíme a jenž slouží jako univerzální jazyk, který je nedílnou součástí lidské komunikace. Pro pochopení této komunikace, potažmo emocí samotných, Ekman přidává jejich podrobný popis, včetně popisu mikrovýrazů, které jsou jejich bezděčným projevem.

Ekman se hlásí k darwinismu, což je patrné i ve výkladu knihy, kde je dáván silný důraz na funkci a vývoj emocí během naší evoluce. To se týká především našich reakcí na naše prožívání a schopnosti naše emoce ovládnout. Dočteme se tak více o tom, co je to refrakterní fáze, jakou roli v prožívání našich emocí hraje amygdala a hypothalamus. Skrz tyto informace lze tak na emoce pohlížet jako na něco skutečného. Znalost těchto procesů dokáže objasnit to, proč se někdy chováme iracionálně a díky tomu jsme si také schopni plně uvědomit tu skutečnost, že jsme s emocemi spojeni na biologické úrovni. Nelze je tak přehlížet, ani vypnout. Zároveň však díky neokortexu jsme obdaření výjimečnou schopností umět s nimi pracovat. 

Autorovým cílem není pouhé sepsání vyčerpávající zprávy o emocích. Jeho snahou je naučit čtenáře emocím nejen rozumět, ale také je i číst, k čemuž si dopomáhá přiloženými fotografiemi. Kniha je vskutku bohatá na obrazový materiál, proto nelze knihu doporučit v její audio verzi. Byla by totiž velká škoda, ochudit se o významnou část obsahu, který slouží jako výukové podklady. 

Knihu Odhalené emoce mohu vřele doporučit každému, kdo chce zase o trochu více porozumět tomu, co znamená býti člověkem. Jen si zkus představit, jak chudý by lidský život byl bez pestré palety našich emocí.  

Dokonáno jest!

Název: Odhalené emoce
V originále: Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life
Autor: Paul Ekman
Počet stran: 328
ISBN: 978-80-87270-81-3

Přehled kapitol

 • Předmluva
 • Úvod
 • Emoce napříč kulturami
 • Kdy reagujeme emocionálně
 • Jak změnit na co reagujeme emocionálně
 • Jak projevujeme emoce
 • Smutek a utrpení
 • Hněv
 • Překvapení a strach
 • Odpor a opovržení
 • Pozitivní emoce
 • Lži a emoce
 • Život s emocemi
 • Doslov
 • Dodatek
 • O autorovi

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments