Recenze – Jak prokouknout druhé lidi


O obsahu recenzí a přehled literatury

Jak prokouknout druhé lidi je vynikající a čtivě napsaná kniha věnující se tématice lidské neverbální komunikace. Jejím autorem je odborník na slovo vzatý, bývalý agent FBI Joe Navarro. Ten se během své pětadvacetileté pracovní kariéry věnoval odhalování špionů a posuzování chování potencionálních pachatelů během řízených výslechů. A také přímého pozorování osob v běžných situacích za účelem rozpoznání jejich záměrů s účelem získat tak skryté a cenné informací pro své klienty.

Začnu tím, co je v knize zmíněno až v samotném závěru. Čtení neverbální komunikace nepřináší výsledky větší, než náhodný typ padesát na padesát. To, že je tato informace uvedena až ke konci knihy, dává smysl. Kdo by chtěl číst knihu, která pojednává o tom, jak prokouknout druhé lidi, kdyby informace z ní načerpané, nešlo využít v praxi? Byla by však velká škoda, kdyby se takto nechal čtenář hned ze začátku odradit. Jak vysvětluje sám Navarro, čtení lidských výrazů pomáhá odkrývat indicie, které člověku pomáhají utvořit si obrázek o dané situaci, člověku a jeho stavu. To dále napomáhá strategicky volit další postup. Ať už jde o cílené dotazování se snahou rozkrýt skutečné záměry osoby, nebo volbu odpovídající reakce s ohledem na emoční rozpoložení dotyčného.

Tyto znalosti se hodí znát, protože jsou uplatnitelné v nepřeberném množství každodenních situací. Je to jeden z dalších mocných nástrojů, který v kombinaci s emoční inteligencí umožňuje člověku vcítit se do druhých. Čehož lze využít k vytváření pocitu sounáležitosti, nebo naopak k vymezení se a nastavení si osobních hranic. Stručně řečeno, schopnost čtení řeči těla napomáhá k budování kvalitních vztahů. Ať už chceme pro sebe vyjednat lepší podmínky, nebo vykomunikovat citlivé věci způsobem, který druhým nebude ubližovat.

Kniha je rozdělená do samostatných kapitol pojednávajících o specifické doméně. Ať už jde o signály plynoucí z postavení nohou, nebo dotýkání se různých částí těla v reakci na nastálou situaci. Každé části těla je tak zde vyhrazen svůj vlastní prostor. Díky tomuto rozdělení tak lze knihu číst nesekvenčně. Je možné v ní listovat a vracet se tak zpětně k tomu, co člověka zajímá, nebo co by si jen rád chtěl zopakovat.

Kromě samotné interpetace gest a chování, Navarro také vysvětluje i příčiny toho, proč za daných okolností reagujeme konkrétním způsobem. Obecně tyto části považuju za nejzajímavější a nejpřínosnější, jelikož osvětlují univerzálnost neverbální komunikace a vysvětlují její význam v souvislosti s našemi emocemi a bezpodmínečnými reakcemi na vnější podněty. Kniha je v podstatě přehledným a uceleným souhrnem základů neverbální komunikace, o kterých by měl člověk minimálně vědět. Nehledě na to, zda-li chce v osvojení si čtení řeči těla dosáhnout opravdového mistrovství. A už jen z tohoto důvodu kniha rozhodně stojí za přečtení.

Dokonáno jest!

Název: Jak prokouknout druhé lidi
V originále: What Every Body Is Saying
Autor: Joe Navarro
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-247-9863-9

Přehled kapitol

 • Úvod
 • Předmluva
 • Poznání tajů neverbální komunikace
 • Co přesně je neverbální komunikace
 • Využití neverbálního chování ke zkvalitnění života
 • Zvládnout neverbalní komunikaci vyžaduje určitou spolupráci 1
 • Zvládnout neverbalní komunikaci vyžaduje určitou spolupráci 2
 • Uznání neverbalních signálů
 • Dědictví našeho limbického systému
 • Velmi elegantní limbický mozek
 • Naše limbické reakce – Tři U neverbálních projevů
 • Pohoda nepohoda a adaptéry 1 
 • Pohoda nepohoda a adaptéry 2
 • Využití adaptérů pro efektivnější pochopení lidí
 • Závěrečná poznámka o našem limbickém dědictví
 • Pomocníci při rozpoznávání řeči těla – neverbální projevy těla
 • Evoluční historie nohou
 • Nejpoctivější část našeho těla
 • Významné neverbální chování využívající nohy a chodidla 1
 • Významné neverbální chování využívající nohy a chodidla 2
 • Významné neverbální chování využívající nohy a chodidla 3
 • Shrnutí
 • Lidský trup – neverbální projevy trupu boku hrudníku a ramen
 • Významné neverbální chování využívající trup boky hrudník a ramena 1
 • Významné neverbální chování využívající trup boky hrudník a ramena 2
 • Významné neverbální chování využívající trup boky hrudník a ramena 3
 • Závěrečná poznámka o trupu a ramenou
 • Poznatky na dosah ruky – neverbální chování paží
 • Významné neverbální chování využívající paže
 • Využití signálů paží pro posouzení nálad a pocitů
 • Teritoriální chování paží 1
 • Teritoriální chování paží 2
 • Několik závěrečných poznámek o neverbálních projevech paží
 • Správný úchop – neverbální projevy rukou a prstů
 • Jak vzhled a projevy rukou ovlivňují vzájemné vnímání lidí
 • Schovávání rukou působí negativním dojmem – držte je tak, aby byly vidět
 • Interpretace neverbálních projevů rukou
 • Projevy rukou svědčící o vysokém sebevědomí
 • Ukazování palců
 • Projevy rukou signalizující nízkou sebedůvěru nebo stres
 • Změny v chování rukou mohou odhalit důležité informace
 • Několik závěrečných poznámek o neverbalních projevech rukou
 • Obraz mysli – neverbální chování obličeje
 • Negativní a pozitivní emocionálni projevy obličeje
 • Interpretace neverbálních projevů očí 1
 • Interpretace neverbálních projevů očí 2
 • Pochopení neverbálních projevů úst
 • Další neverbální projevy obličeje
 • Projevy obličeje vzdorující gravitaci
 • Závěrečné poznámky o obličeji
 • Odhalování podvodu – postupujte opatrně
 • Podvod – téma hodné zkoumání
 • Nový přístup k odhalování podvodu 1
 • Nový přístup k odhalování podvodu 2
 • Dva hlavní neverbální modely chování
 • Zvlaštní neverbální chování
 • Poznámky na závěr
 • Závěrečná úvaha
Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments